E-LEARNING

E-learning jest metodą nauki przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych i komunikacyjnych; jest swego rodzaju multimedialną platformą służącą masowemu kształceniu. Dzięki zastosowaniu mediów elektronicznych: różnych rodzajów sieci (Internetu, Extranetu, Intranetu), przekazu satelitarnego, telewizji interaktywnej oraz zasobów zgromadzonych na różnego rodzaju nośnikach zewnętrznych (...) pozwala zastosować inne niż tradycyjne metody: szkoleń, nauki, nabywania wiedzy. (...) W odróżnieniu od tradycyjnych metod nauki w e-lerningu nie ma lub nie musi być  bezpośredniego kontaktu między uczącym się a nauczającym. (...) Metody zdalnego kształcenia (e-learningu) mogą być różne; obecnie najpopularniejszymi są:

- bazy danych (...)

- nauka w trybie asynchronicznym (...)

- nauka w trybie synchronicznym (...)

- support online (...)

Elastyczny czas, miejsce i tempo nauki są postrzegane jako główne zalety takiej formy nauki. (...)

 (drobne zmiany redakcyjne - AL)

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Krzysztof B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2005, ss.40-41.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): EDUKACJA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): SZKOŁA ALTERNATYWNA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 2 luty, 2014 - 00:33