EDUKACJA GLOBALNA

Edukacja globalna - koncepcja umiędzynarodowienia edukacji, której celem jest wyposażenie młodego pokolenia w „globalną świadomość”; propaguje pluralizm, tolerancję i dialog międzykulturowy; akcentuje dobro wspólne ludzkości; odzwierciedla uniwersalistyczne tendencje we współczesnej pedagogice.

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Bogusław Milerski, Bogusław Śliwerski (red.), Pedagogika. Leksykon PWN, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2000, s.54.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): EDUKACJA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): EDUKACJA REGIONALNA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): DYDAKTYKA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 2 luty, 2014 - 00:58