EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Edukacja międzykulturowa - koncepcja kształtowania przez edukację rozumienia odmienności kulturowych; jej celem nie jest budowanie zunifikowanej kultury globalnej, lecz poszerzanie własnej tożsamości jednostkowej i społecznej przez kontakt z innymi kulturami oraz propagowanie postaw tolerancji i dialogu; stanowi ważny element m.in. edukacji językowej, historycznej i religijnej.

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Bogusław Milerski, Bogusław Śliwerski (red.), Pedagogika. Leksykon PWN, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, s.55.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): EDUKACJA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): EDUKACJA REGIONALNA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): ETNOPEDAGOGIKA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 2 luty, 2014 - 00:54