WYCHOWANIE ESTETYCZNE

Wychowanie estetyczne – jeden ze składników → wychowania i wielostronnego kształcenia, rozumiany jako ogół świadomych oddziaływań na wychowanka i jego działań własnych, w których wartości estetyczne  i artystyczne wykorzystuje się do pogłębiania życia uczuciowego, rozwoju aktywności twórczej i samoekspresji wychowanka oraz do umożliwienia mu kontaktu z różnymi dziedzinami sztuki; niektórzy teoretycy utożsamiają wychowanie estetyczne z wychowaniem przez sztukę. 

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Wincenty Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”, 2001, s.468.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): hasło "Estetyka", Podobne terminy (linki wewnętrzne): hasło "Edukacja" , Podobne terminy (linki wewnętrzne): hasło "Artystyczne przedmioty nauczania"
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 19 Styczeń, 2014 - 13:08