MAPA

Wg Andrzeja Makowskiego (2005): "mapa to wytwór ludzkiej psychiki i intelektu, który jest rezultatem uczenia się, zdobytej wiedzy i związanego z nią poziomu świadomości czasoprzestrzennej, będącego wynikiem celowego poznawania konkretnego wycinka czasoprzestrzeni przedmiotowej. Oznacza to, że zdolność do mapowania jest zdolnością pierwotną, wynikającą z relacji jaka zachodzi pomiędzy człowiekiem a otoczeniem, w którym on funkcjonuje (...) [praelementy mapy można odnaleźć w - BK] genetycznych predyspozycjach człowieka do spostrzegania, do przedstawiania otoczenia w postaci obrazów (figury treściowe – informacje), do przestrzennego orientowania się, niezbędnego chociażby w czynnościach przemieszczania się, czy bardziej ogólnie we wszystkich umotywowanych działaniach (celowych) dotyczących poznania otoczenia (aktywności wobec wyznaczanych sytuacji praktycznych w czasoprzestrzeni geograficznej)”

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Andrzej Makowski (red.), System informacji topograficznej kraju, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005, ss. 14 i 30.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): MAPA GEOGRAFICZNA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): MAPA SPOŁECZNA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): MAPA TEMATYCZNA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): MAPA SPOŁECZNEJ ORGANIZACJI PRZESTRZENI
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 11 Styczeń, 2016 - 11:59