MAPA SPOŁECZNEJ ORGANIZACJI PRZESTRZENI

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła MAPA SPOŁECZNEJ ORGANIZACJI PRZESTRZENI

Mapy społecznej organizacji przestrzeni przedstawiają obszary (terytoria), które zostały wydzielone w przestrzeni społecznej z uwagi na potrzeby organizacyjne lub administracyjne przez instytucje państwowe, organizacje społeczne lub religijne. Podziały administracyjne mają z reguły charakter hierarchiczny. Jednostki wydzielone na mapach społecznej organizacji przestrzeni należą do jednego lub kilku poziomów podziału administracyjnego. Do map tego typu należą mapy podziałów politycznych i administracyjnych, w tym rejonizacji władz sądowniczych, szkół, szpitali, kościołów itp., oraz mapy prezentujące przynależność danego terytorium (państwa, regionu) do organizacji międzynarodowych i transgranicznych. Do tej grupy można także zaliczyć mapy stref czasowych. 

Źródło definicji (papierowe): Wiesława Żyszkowska, Waldemar Spallek, Dorota Borowicz, Kartografia tematyczna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2012, ss. 266-267.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska