MAPA SPOŁECZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła MAPA SPOŁECZNA

Mapy społeczne to opracowania kartograficzne przedstawiające rozmieszczenie oraz cechy ilościowe i jakościowe ludności, a także zagadnienia związane z osadnictwem i życiem w społeczeństwie. Wśród map społecznych moża wyróżnić cztery główne grupy map: ludnościowe, osadnictwa, zagadnień społecznych oraz społecznej organizacji przestrzeni. 

Źródło definicji (papierowe): Wiesława Żyszkowska, Waldemar Spallek, Dorota Borowicz, Kartografia tematyczna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2012, s. 234.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska