MAPA GEOGRAFICZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła MAPA GEOGRAFICZNA

Andrzej W. Różycki (1990): "Mapą geograficzną nazywamy zmniejszony, matematycznie określony, umowny obraz powierzchni Ziemi na płaszczyźnie, przedstawiający rozmieszczenie i stan różnych zjawisk przyrodniczych i społecznych, scharakteryzowanych zgodnie z przeznaczeniem każdej konkretnej mapy".

Źródło definicji (papierowe): Andrzej W. Różycki, Podstawy topografii. Skrypt dla studentów Wydziału Geologii, Warszawa: Wyd. UW, 1990, s.30.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga