MAPA TEMATYCZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła MAPA TEMATYCZNA

Mapa przedstawiająca informację dotyczącą wybranego tematu (np. geologia, opady, ludność).

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Odpowiednia do wizualizacji danych statystycznych w układzie geograficznym. Dane statystyczne są prezentowane na mapie jako atrybuty przyporządkowane do geograficznych jednostek. Mapy tematyczne są kolorowane, cieniowane, kropkowane lub kreskowane.

 stan na: 6.07.2015 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Mapa tematyczna" w Słowniku Pojęć GUS
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła MAPA TEMATYCZNA

Mapy tematyczne przedstawiają jeden lub kilka wybranych elementów przestrzeni geograficznej, zjawisk, procesów, ale też idee, hipotezy oraz rezultaty analiz i syntez. Treść map tematycznych obejmuje nie tylko wybrany zakres widzialnych i dających się pomierzyć obiektów, znajdujących się na powierzchni terenu, ale również cechy i właściwości wszystkich zjawisk i procesów, występujących na, pod i nad powierzchnią Ziemi, w tym również takich, których rozkład przestrzenny nie jest znany i zostaje ujawniony za pomocą wizualizacji kartograficznej. Przedstawiane mogą być zarówno pojedyncze zjawiska, ich poszczególne elementy lub aspekty, jak i grupy elementów lub zjawisk, ich struktura i związki między nimi, a także zmienność w czasie. Kryteria wyboru zakresu treści i sposób jej przedstawienia są zawsze podporządkowane wyraźnie określonemu przeznaczeniu mapy. 

Źródło definicji (papierowe): Wiesława Żyszkowska, Waldemar Spallek, Dorota Borowicz, Kartografia tematyczna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2012, ss. 19-20.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska