MUZYKA

1) Wg Encyklopedii Powszechnej: [łac.<gr], sztuka, której tworzywem są dźwięki organizowane zwłaszcza w czasie; źródłem dźwięku są: głos ludzki, instrumenty muzyczne i przyrządy elektroakustyczne. Muzyka jest przedmiotem odrębnej dyscypliny naukowej, zwanej muzykologią (…) Utwór muzyczny jest wynikiem współdziałania tak zwanych elementów muzycznych, jak rytm i metrum, melodia, harmonia, dynamika, agogika, artykulacja, barwa dźwięku, budowa formalna (…). Muzyka występuje w postaci czystej muzyki instrumentalnej lub łączy się ze słowem (gatunki wokalne i wokalno-instrumentalne), gestem (taniec) sceną (gatunki sceniczne, np. opera). (…) W zależności od rodzaju przekazu dzieli się muzykę na przekazywaną tradycją ustną (muzyka ludowa) i utrwaloną za pomocą notacji muzycznej (muzyka profesjonalna); swoistym zjawiskiem jest sztuka improwizacji muzycznej. Ze względu na środki wykonawcze wyróżnia się muzykę wokalną i instrumentalną (…). W zależności od pełnionej funkcji wyróżnia się muzykę religijną (…) i świecką. Do kategorii muzyki użytkowej można zaliczyć m.in. muzykę taneczną, filmową (…). 

2) Wg  Encyklopedii Antropologii Społeczno-Kulturowej:  W badaniach antropologicznych muzyka może być postrzegana na dwa sposoby. Po pierwsze, jako praktyka komunikacyjna, w której dźwięk organizowany jest pod względem wysokości, długości, barwy oraz natężenia. Definicja ta obejmuje szeroki zakres praktyk. (...)  Ma ona jednak tę wadę, że uwarunkowaną kulturowo definicję muzyki narzuca tym obszarom aktywności, w których niekoniecznie jest ona właściwa, przysłaniając autochtoniczne definicje i wyjaśnienia, które mogłyby mieć większe znaczenie badawcze. (...) Z tej przyczyny drugim podejściem jest poszukiwanie autochtonicznej terminologii odpowiadającej mnie więcej tym samym sferom doświadczenia, którym odpowiada termin <muzyka>. Zakorzenia to badania w podłożu społecznym i kulturowym danego środowiska, ujawniając istniejące w nim związki między praktyką wykonawczą a sferą społeczno-kulturową. (...) W wielu kontekstach bliskowschodnich wykonywanie Koranu oraz pewne rodzaje poetyckiej deklamacji są klasyfikowane jako <recytacje>, ponieważ termin <muzyka> czy <pieśń> jest kojarzony z niemoralnością."

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 1) Encyklopedia Powszechna PWN, tom 3, Warszawa: PWN, 1975, s. 206., Źródło definicji (papierowe): 2) Alan Barnard, Jonathan Spencer (red.), Encyklopedia Antropologii Społeczno-Kulturowej, Warszawa: Oficyna wydawnicza Volumen, 2008, ss.383-384.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): MUZYKOLOGIA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): MUZYKA FOLKOWA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): MUZYKA ELEKTRONICZNA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): MUZYKA KONKRETNA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): MUZYKA LUDOWA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): MUZYKA POWAŻNA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): MUZYKA ROZRYWKOWA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): A CAPPELLA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): AKOMPANIAMENT, Podobne terminy (linki wewnętrzne): BLUES, Podobne terminy (linki wewnętrzne): CHÓR, Podobne terminy (linki wewnętrzne): FILHARMONIA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): HYMN, Podobne terminy (linki wewnętrzne): INSTRUMENTY MUZYCZNE, Podobne terminy (linki wewnętrzne): JAZZ, Podobne terminy (linki wewnętrzne): PIEŚŃ LUDOWA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): POLONEZ, Podobne terminy (linki wewnętrzne): ROCK, Podobne terminy (linki wewnętrzne): ROCK AND ROLL, Podobne terminy (linki wewnętrzne): TANIEC, Podobne terminy (linki wewnętrzne): UWERTURA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 3 luty, 2014 - 20:35