ROCK

Rock music, typ muzyki powstały w połowie XX w. na terenie Stanów Zjednoczonych z połączenia elementów muzyki Country and Western i rhythm and blues. Utwory rock music mają na ogół parzyste metrum, silnie akcentowany motoryczny rytm i akcenty na słabych częściach taktu. Mimo zasadniczo tonalnego charakteru w rock music pojawiają się często modalizmy przejęte z folkloru różnych kręgów kulturowych. Podstawową formą rock music jest piosenka zwrotkowa, nieco rzadziej bluesowa. Rock music jest przede wszystkim muzyką wokalno-instrumentalną; czysto instrumentalnych utworów jest stosunkowo niewiele (...) Rock music wykonywana jest zespołowo, nawet solistom-wokalistom towarzyszy z reguły niewielka grupa wokokalno-instrumentalna. Typowy zespół rock music składa się z 4-5 muzyków: perkusisty i kontrabasisty (bądź gitarzysty basowego), tworzących tzw. sekcję rytmiczną, oraz dwóch gitarzystów i pianisty (bądź saksofonisty), reprezentujących sekcję melodyczną. Sekcja rytmiczna może być poszerzona o dodatkową gitarę i (lub) fortepian. Instrumentarium rock music zmieniało się w miarę rozwoju tej muzyki. (...) Istotną cechą rock music jest łączenie przez tego samego muzyka funkcji twórcy i wykonawcy utworów, silny związek emocjonalny między artystami a odbiorcami, młody wiek (przynajmniej w momencie startu) większości muzyków rockowych, duże znaczenie warstwy literackiej i jej pełna integracja z muzyką, brak wyraźnej granicy między twórczością zawodową a amatorską. 

Autor(ka) wpisu: Aleksandra Orkan-Łęcka
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Andrzej Chodkowski (red.), Encyklopedia muzyki, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1995, s. 758.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 9 Grudzień, 2013 - 22:45