TANIEC

1) Wg Encyklopedii Powszechnej PWN:

rodzaj sztuki polegający na usystematyzowanych ruchach i gestach, powiązanych rytmicznie z towarzyszącą im muzyką; wykształciły się różne rodzaje tańca o różnorodnych funkcjach (estetetycznej, rekreacyjno-rozrywkowej), pochodzeniu i zasięgu społpołecznym, np. taniec ludowy, dworski, nararodowy, artystystyczny (balet, pantomima), towarzyski; rozróżnia się liczne formy tańca o charakterystycznych schematach ruchowych, tzw. figurach choreotechnicznych i muzycznych, głównie rytmicznych, np. walc, polonez, mazur; 2)    utwór muzyczny towarzyszący wykonaniu tańca lub samodzielny.

2) Wg Słownika Wiedzy o Kulturze: wykonywanie skoordynowanych ruchów ciała w rytm towarzyszącej im muzyki. Stanowi formę ekspresji religijnej i artystycznej, wyraża emocje, służy rozrywce. Ze względu na odmienny charakter, przeznaczenie oraz specyficzne cechy rytmiczno- melodyczne, każdy taniec ma własny, określony zespół elementów ruchowych. Od najdawniejszych czasów towarzyszył obrzędom religijnym jako taniec rytualny (...) w teatrze klasycznym przybrał postać baletu, pantomimy, stanowił także część składową oper. (...) Taniec ludowy (narodowy) należy do podstawowych przejawów kultury regionalnej. (...)

 (drobne zmiany dotyczące skrótów w oryginalnym tekście  - AL)

 

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 1. Encyklopedia Powszechna PWN, t. 4, Warszawa: PWN, 1976, s.404., Źródło definicji (papierowe): 2. Słownik wiedzy o kulturze, Warszawa: Arkady, 2009, s.582.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): MUZYKA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): REWIA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): TANIEC RYTUALNY
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 24 Styczeń, 2014 - 12:43