TERMIN

Nazwa definicji: 
TERMIN
Treść wpisu: 

Wg  Małej Encyklopedii Logiki (1970): "Termin pierwotny (...) Wyrażenie występujące w aksjomatach systemu dedukcyjnego i nie mające w tym systemie innej definicji, jak definicja aksjomatyczna. (...) Termin spostrzeżeniowy (obserwacyjny, elementarny) (...). Termin, którego konotację stanowi cecha obserwowalna zmysłowo: jakiś kolor, kształt, zapach itp. Termin należy do spostrzeżeniowych, jeśli jego znaczenie da się zakomunikować przy pomocy definicji ostenzywnej. Terminy spostrzeżeniowe występują jako orzeczniki zdań spostrzeżeniowych. (...) Termin teoretyczny (...). Termin należący do teorii empirycznej, w której nie jest terminem spostrzeżeniowym, czyli elementarnym, lecz pozostaje w pewnym stosunku definicyjnym do terminów elementarnych.(...)."

Wg Słownika Terminów Literackich (2000): "(<łac. terminus - dosłownie <znak graniczny>; (...)  - wyraz, najczęściej rzeczownik lub nominalna grupa wyrazowa, o ściśle określonym, tzn. ustalonym definicyjnie znaczeniu; elementarna jednostka języka nauki (także techniki, filozofii czy prawa). Zasadnicze rodzaje terminów naukowych to terminy-nazwy i terminy teoretyczne. Pierwsze są nazwami typowych obiektów znajdujących się w polu zainteresowań danej dyscypliny (...) ich określoność znaczeniowa polega na stałości odniesień przedmiotowych. Drugie stanowią wykładniki systemu pojęciowego danej dziedziny wiedzy, ich znaczenia sprecyzowane zostały na gruncie takiego systemu i tylko w jego obrębie są w ogóle uchwytne. Sens terminu teoretycznego jest w znacznej mierze relacyjny (...)".

Rodzaj słownika: 
Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 
Witold Marciszewski (red.), Mała Encyklopedia Logiki, Ossolineum, 1970, ss. 331-332.
Janusz Sławiński (red.), Słownik Terminów Literackich, Ossolineum 2000, s.581.
Dodane przez: 
Węzeł centralny