AKSJOMAT

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła AKSJOMAT

[gr.], log. 1) w znaczeniu tradycyjnym i potocznym - twierdzenie bezspornie prawdziwe, oczywiste, pewnik.
2) w znaczeniu współczesnym - każde naczelne twierdzenie (założenie) systemu dedukcyjnego, przyjmowane w nim bez dowodu (bez uzasadnienia prawdziwości) jako główna i ostateczna przesłanka dowodzenia wszelkich innych twierdzeń tego systemu; dane twierdzenie jest zatem aksjomatem jedynie ze względu na rolę, jaką odgrywa w systemie edukacyjnym.

Źródło definicji (papierowe): Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1995, s.77.
Hasło wprowadził(a): Konrad Sośnicki