AWANGARDA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła AWANGARDA

Awangarda [franc. avant garde = dosł. straż przednia], zespół tendencji artystycznych, mających na celu zanegowanie wzorców i norm aktualnej tradycji, poszukiwanie nowych, oryginalnych form twórczej ekspresji. Terminem tym określa się zarówno nowatorskie dążenia w sztuce, jak i działania ugrupowań twórczych. Awangarda jest zaprzeczeniem tradycjonalizmu, walką ze schematyzmem, banałem, (...) tworzy nowe wzorce sztuki wysokiej (...). Awangardowym wystąpieniom artystycznym towarzyszą zazwyczaj uzasadnienia teoretyczne: manifesty, programy (...). 

Źródło definicji (papierowe): Ewa Szczęsna (red.), Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002, s.25.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła AWANGARDA

Awangarda (franc. avant garde – "straż przednia") – zespół tendencji i trendów w sztuce XX wieku odrzucający dotychczasowe style, kreujący własny świat, nie naśladujący rzeczywistości, szukający odrębnego języka wyrazu. więcej

Stan na 22.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Awangarda" w Wikipedii
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła AWANGARDA

„Awangardziści dążą do zniesienia sztuki – zniesienia w heglowskim sensie tego słowa: nie chodzi o zniszczenie sztuki, lecz o przeprowadzenie jej do praktyki życiowej, gdzie – choć w zmienionej postaci – byłaby przechowywana”.

Źródło definicji (papierowe): Peter Bürger, Teoria awangardy, tłum. Jadwiga Kita-Huber, Kraków: Universitas, 2006, s.61.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit