SURREALIZM

Surrealizm [fr. surréalisme], nadrealizm, kierunek w literaturze i sztuce ukształtowany we Francji w latach dwudziestych XX wieku. Powstał jako wyraz buntu przeciw ustalonym normom społecznym, moralnym, estetycznym i racjonalnemu myśleniu, odwoływał się natomiast do podświadomości, halucynacji, stanów delirycznych i marzeń sennych pobudzających wyobraźnię artysty. (…) Surrealizm był początkowo ruchem literackim (…), od około 1925 roku do grupy surrealistów przyłączyli się malarze. (…) W swoich obrazach surrealiści przedstawiali przedmioty (często w sposób niemal werystyczny), którym nadawali obce im cechy i właściwości. Tworzyli szokujące zestawienia realnych elementów, przez co powstawały fantastyczne wizje utrzymane w nastroju poezji, lecz również często pełne grozy i niepokoju. (…) 

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Słownik wiedzy o kulturze, Warszawa: Arkady, 2009, s.564.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): hasło "Sztuki piękne", Podobne terminy (linki wewnętrzne): hasło "Literatura", Podobne terminy (linki wewnętrzne): hasło "Malarstwo"
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 19 Styczeń, 2014 - 19:27