MALARSTWO

"- 1. dziedzina sztuk plastycznych, w której kolor traktowany  jako podstawowy środek wyrazu kształtuje wyodrębnioną płaszczyznę. Inne elementy współdziałające - jak rysunek linearny, modelunek przedstawianych brył, światłocień, walor, podziały wewnętrzne, stosunki przestrzenne, rytmy itp. - tworzą wraz z kolorytem spoistą całość, w której nacisk na poszczególne czynniki zmienia się w zależności od użytego tworzywa, panującego stylu, założeń indywidualnych itp. W malarstwie współczesnym coraz szerzej używa się nowych materiałów i sposobów technicznych - stosując np. collage, montaże, a także kształtując powierzchnie zbliżone do reliefu. Wytwory malarstwa klasyfikuje się (...) wg cech stylistycznych, przynależności do odrębnych kręgów kulturowych itd. Ponadto systematyzuje się je ze względu na stosunek do rzeczywistości (np. przedstawiające, abstrakcyjne), rodzaj podłoża, technikę, tematykę (np. mitologiczne, historyczne, rodzajowe, portret, martwa natura) charakter użytej gamy barwnej (np. monochromatyczne, camaïeu) i in.; 2. - węziej: malarstwo farbami."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Krystyna Zwolińska, Zbysław Malicki (red.), Słownik terminów plastycznych, Warszawa: WP, 1999, s.167.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 27 Listopad, 2013 - 15:20