SZTUKI PIĘKNE

"Sztuki piękne - wspólna nazwa obejmująca malarstwo, rzeźbę i architekturę łącznie z poezją, wymową oraz tańcem i muzyką, przejęta z języka francuskiego (les beaux arts) w XVIII wieku, ale  - już wcześniej -   Français Blondel (Cours d`architecture, 1675) omówił szczególne znaczenie sztuk pięknych w dziedzinie kultury, wyodrębniając je z grupy <sztuk wyzwolonych>. Podstawą wyróżnienia  były piękno  i harmonia - rządzone wyobraźnią i sprawiające przyjemność. W końcu XIX wieku termin ten zaczął oznaczać plastykę. Obecnie do sztuk pięknych zalicza się także sztukę użytkową, której w zeszłym stuleciu (mowa o wieku XIX - BF) nie uważano za wynik działalności artystycznej".

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Krystyna Zwolińska, Zbysław Malicki (red.), Słownik terminów plastycznych, Warszawa: WP, 1999, s.299.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): SZTUKA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 1 Maj, 2014 - 18:37