SUBKULTURA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła SUBKULTURA

1) Wg Jerzego Wertensteina-Żuławskiego (1990): "Przez subkulturę będziemy rozumieć zespół wzorów kulturowych, stanowiących wyróżniki jakiejś grupy społecznej w łonie szerszego społeczeństwa, ale nie obejmujących całej aktywności kulturowej człowieka. Jest on nie całkowity, ograniczony jedynie do niektórych sfer aktywności ludzkiej, na przykład języka, spędzania czasu wolnego, hobby, stosunków erotycznych etc., którego niezbędnym uzupełnieniem jest zespół wzorów dominujących w danym społeczeństwie. W tym sensie subkultura nie mogłaby istnieć samoistnie."

2) Wg Czesława Robotyckiego (1992): " Kultura elit i kultura ludowa - według dawnych podziałów - mając zupełnie inne znaczenie i wymiar, są teraz tylko subkulturami kultury współczesnej i nie wynikają z izolacji tworzących je grup."

3) Wg Anthony'ego Giddensa (2001): "Pojęcie subkultur nie odnosi się jedynie do grup etnicznych i językowych w obrębie większego społeczeństwa. Dotyczy ono wszelkich grup ludności, które odróżniają się od reszty społeczeństwa swoim wzorem kulturowym. Subkultury mają bardzo szeroki zasięg i można do nich zaliczyć naturystów, fanów gothic rocka, hakerów, hipisów, rastafarian, fanów hip-hopu i kibiców klubów piłkarskich. Jedni będą zdecydowanie identyfikować się z konkretną subkulturą, podczas gdy inni będą płynnie przemieszczać się między kilkoma różnymi subkulturami."

Źródło definicji (papierowe): 1) Jerzy Wertenstein-Żuławski, To tylko rock'n roll!, Warszawa: ZAKR, 1990, s.10. , Źródło definicji (papierowe): 2) Czesław Robotycki, Etnografia wobec kultury współczesnej, Kraków: Wyd. UJ, s. 7., Źródło definicji (papierowe): 3) Anthony Giddens, Socjologia, tłum. Alina Szulżycka, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2004, s. 48.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik TEORII ŻYWEJ KULTURY - zawartość - opis hasła SUBKULTURA

Subkultura to NIE "podkultura" ani też - tym bardziej - NIE patologiczna grupa społeczna (w szczególności młodzieżowa) lecz część ogólnego pojęcia kultury, charakteryzująca się względną  autonomią wobec całości i powiązana rozmaitymi relacjami (mniej lub bardziej stałymi albo - wręcz przeciwnie - dynamicznymi) z  całością danej kultury oraz z  jej elementami składowymi (innymi subkulturami). Co istotne: subkultura ex definitione nie może istnieć samodzielnie. Każda subkultura z kultury  dominującej czerpie zarówno treści, które przyswaja, modyfikuje,  jak i takie, których znaczenia i wartości odwraca  lub  takie, przeciwko którym się buntuje oraz takie, które odrzuca.

Źródło definicji (papierowe): Barbara Fatyga, definicja autorska dla OŻK-SB, 2013., Źródło definicji (papierowe): Barbara Fatyga, Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej, Warszawa: ISNS UW, 1999, ss.125-129.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga