AKTOR/AKTORKA

1) Wg Zygmunta Glogera (1900-1903): "Aktorowie. Ksiądz Franciszek Jezierski, za czasów Stanisława Augusta, tak pisze o aktorach: <Są to sprawcy widoku bawiącego, zdumiewającego, rozrzewniającego lub przerażającego bojaźnią. Aktorowie są dwojacy: działający sami przez się widok, albo przedrzeźniający nie naśladowaniem, ale udawaniem, widok istotnie niegdyś przytrafiony. Wszystkie przypadki, okropne okrucieństwa w historjach wspominane, były w momencie swojego wydarzenia widokiem istotnym; też dzieła powtarzane na teatrze, w tragedjach i naśladowane podrzeźnianiem, robią czucia w sercach przytomnych i zastanawiają uwagę z tą różnością, że aktorowie widoku są komedjanci, nie ma zaś pewniejszego posągu dla przysłużenia się prawdzie, jak kiedy ludzie powtarzają przypadki po ludziach. (...) Pokój, wojny, sprzymierzenia, handle, miłości, nienawiści, wesela, pogrzeby - ustawiczne widoki, których jedni są aktorami dla drugich. (...)"

2) Wg Aleksandra Brücknera (1939): "Aktor i aktorka pojawili się dopiero r. 1765, to jest kiedy założono stały teatr polski za inicjatywą Stanisława Augusta a za staraniem ks. Adama Czartoryskiego. Przedtem ich nie znano i nie stworzył język dla nich osobnej nazwy, bo dawniejsze: komediant i komediantka nieco im uchybiały (...)"

3) Wg Ewy Szczęsnej (2009): "Łaciński wyraz actor oznacza osobę działającą, sprawcę, jest on tutaj współtwórcą dzieła filmowego lub teatralnego. To <artysta kreujący postać (grający jakąś rolę) na scenie lub w filmie; zawód takiego artysty.> Zadaniem aktora jest wypowiadanie tekstu, jego interpretacja oraz naśladowanie działań, które stwarzają iluzję spontanicznego rozwoju dialogów i wydarzeń, należących do scenariusza filmowego lub do tekstu dramatu. Talent i warsztat aktora wywierają decydujący wpływ na ostateczny charakter bohatera i jego odbiór przez publiczność."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 1) Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana. Ze wstępem Juliana Krzyżanowskiego, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1978, wyd. IV, s. 34. , Źródło definicji (papierowe): 2) Aleksander Brückner, Encyklopedia Staropolska Trzaski, Everta i Michalskiego, t.I, Warszawa: Księgarnia Trzaski, Everta i Michalskiego, 1939, ss. 22-23., Źródło definicji (papierowe): 3) Ewa Szczęsna (red.), Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 2009, s. 15.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): TEATR, Podobne terminy (linki wewnętrzne): TEATR ABSURDU, Podobne terminy (linki wewnętrzne): TEATR LALEK, Podobne terminy (linki wewnętrzne): TEATR ULICZNY, Podobne terminy (linki wewnętrzne): REŻYSER, Podobne terminy (linki wewnętrzne): SCENA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 12 Wrzesień, 2017 - 14:09