TEATR ULICZNY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła TEATR ULICZNY

Teatr uliczny – teatr dający pokazy i przedstawienia na zewnątrz tradycyjnych zabudowań miejskich: na ulicach, placach, rynkach, podwórzach (...) Chęć wyjścia poza budowlę teatralną wiąże się z pragnieniem bliższego zetknięcia się z odbiorcą, który, nie ma zwyczaju chodzenia do teatru (...). Współcześnie (...) teatr uliczny przejawia tendencję do pewnej instytucjonalizacji: organizowane są cykliczne festiwale (...) uczestniczy w oficjalnych uroczystościach miejskich. Zawsze jednak pozostaje wierny swojemu celowi, którym jest przeciwstawienie się i uniezwyklenie codzienności.

  

Źródło definicji (papierowe): Patrice Pavis, Słownik terminów teatralnych, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998, s.542.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła TEATR ULICZNY

Teatr uliczny – forma spektaklu czy przedstawienia teatralnego, odgrywanego w przestrzeni publicznej, najczęściej na świeżym powietrzu. Artyści traktują ulicę jako scenografię, a płynące z otoczenia impulsy wykorzystują jako elementy inscenizacji. (…) Szczególną cechą teatru ulicznego jest niewystępowanie w nim charakterystycznej dla teatru tradycyjnego tzw. czwartej ściany. więcej

Stan na 22.12.2013 r. 

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Théâtre de rue" w Wikipedii francuskojęzycznej
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit