PARTNERZY ZEWNĘTRZNI I ZLECENIODAWCY BADAŃ

I. PARTNERZY ZAPEWNIAJĄCY FUNKCJONOWANIE PORTALU OŻK

1) STOWARZYSZENIE KLON/JAWOR (2012-2015), które prowadziło  repozytorium danych społecznych MOJA POLIS. Dzięki tej współpracy możliwa była prezentacja zgromadzonych i opracowywanych przez nas danych o kulturze współczesnej w systemie specjalnie w tym celu zbudowanym. Podpisaliśmy umowę o współpracy. Współpraca została zakończona z powodu samorozwiązania się zespołu Mojej Polis.

http://www.klon.org.pl/

2) CENTRUM OTWARTEJ i MULTIMEDIALNEJ EDUKACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (2012- ) pomogło nam zbudować środowisko informatyczne i portal OŻK-SB, uzupełniające Moją Polis  i pomaga nam je prawidłowo wykorzystywać, czuwa też nad funkcjonowaniem portalu. Podpisaliśmy umowę na lata 2013-2014, umowa uległa przedłużeniu.

http://www.come.uw.edu.pl

II.PARTNERZY PROJEKTÓW OŻK-SB

2013

1) FUNDACJA ORANGE -  jako pierwsza wsparła nas finansowo i zadeklarowała również współpracę przy rozbudowie  SIECI OŻK. Podpisaliśmy umowę o współpracy. Niestety, Fundacja przestała istnieć w formule umożliwiajacej współpracę.

http://www.fundacja.orange.pl/

2) URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU wspierał finansowo Węzeł Podlaski.

3) URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO wspierał finansowo Węzeł Warmińsko-Mazurski

http://www.warmia.mazury.pl/pl/urzad-marszalkowski

2014

1) FUNDACJA ZAKOPIAŃCZYCY. W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI - w 2013 roku  wraz z MUZEUM TATRZAŃSKIM im. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO złożyliśmy wspólny projekt do konkursu grantowego  Programów Ministra Kultury; projekt (nr 00195/14)  został zrealizowany w  pierwszej połowie 2014 roku. KONFERENCJA EKSPERTÓW I PRAKTYKÓW " WSPÓŁCZESNA KULTURA LUDOWA W DZIAŁANIU" odbyła się w Zakopanem w dniach 30-31 maja 2014 roku. Kontakty z Fundacja maja charakter doraźnej współpracy w kolejnych projektach.

http://www.zakopianczycy.eu/

http://www.muzeumtatrzanskie.com.pl/

2)  ZAKŁAD KARTOGRAFII POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ (Zespół  dr hab. inż., prof. UW Roberta Olszewskiego) współpracował z nami  przy realizacji 3-letniego projektu GIS -KULTURA. BUDOWA SYSTEMU GEOLOKALIZACJI INFRASTRUKTURY ŻYWEJ KULTURY (2014-2016).

http://zk.gik.pw.edu.pl/def_pl.html

3) FUNDACJA  ePAŃSTWO pomogła nam stworzyć bazy danych do projektu GIS -KULTURA...

http://epf.org.pl/pl/

2015

1) HEXAGON SAFETY & INFRASTRUCTURE (Partner przy projekcie GIS-Kultura. Budowa systemu geolokalizacji infrastruktury żywej kultury.) to światowy lider, innowator oraz zaufany partner wspierający życie milionów ludzi na całym świecie poprzez dostarczanie rozwiązań informatycznych dla administracji publicznej oraz przedsiębiorców działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego oraz niezawodnej infrastruktury. Hexagon Safety & Infrastructure jest częścią grupy Hexagon (notowanej na Nordyckiej Liście Giełdowej: HEXA B; hexagon.com), wiodącego dostawcy technologii informatycznych, mających na celu poprawę jakości i wydajności codziennej pracy poprzez dostarczanie geoprzestrzennych i przemysłowych aplikacji dla przedsiębiorstw.

http://www.hexagonsafetyinfrastructure.com/

2016

1) INSTYTUT TEATRALNY im. ZBIGNIEWA RASZEWSKIEGO -  współpraca przy zleconym projekcie "Bilet za 400 groszy"

http://www.instytut-teatralny.pl/

2) NARODOWY STARY TEATR im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ w Krakowie -  zlecenie badania publiczności

http://stary.pl/pl/

2017

1) GK ELEKTROTIM - zlecenie projektu badania kultury organizacyjnej w firmy

www.elektrotim.pl

2018

Z INSTYTUTEM TEATRALNYM im. ZBIGNIEWA RASZEWSKIEGO i ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM AKTORÓW POLSKICH zawiązaliśmy KONSORCJUM w celu realizacji projektów dotyczących życia teatralnego i sytuacji aktorów w Polsce.

http://www.instytut-teatralny.pl/

http://zzap.aktorzy.org/