PAGINACJA

Nazwa definicji: 
PAGINACJA
Treść wpisu: 

Wg Niewielkiego Słownika Typograficznego (2008): "numerowanie i oznaczanie kolejnych stron publikacji. Numerów stron nie umieszcza się na podlegających paginacji stronach tytułowych, kolumnach pustych, stronach nietypowych (np. całkowicie wypełnionych ilustracjami), kolumnach szpicowych (w wypadku  paginacji na dole strony)."

Rodzaj słownika: 
Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 
Jacek Mrowczyk, Niewielki Słownik Typograficzny, bd: Czysty Warsztat, 2008, s. 87.
Dodane przez: 
Węzeł centralny