LOGO

Nazwa definicji: 
LOGO
Treść wpisu: 

Wg Niewielkiego Słownika Typograficznego (2008): "logotyp, logo - słowo to wywodzi się z połączenia słów logos (gr. - słowo, mowa, wypowiedź) oraz typos (gr. - uderzenie, bicie) i oznacza rodzaj czcionki, której odbicie tworzy skrót wyrazu lub krótki wyraz. Skład logotypami (zwany logografią lub logotypografią), wymyślony przez Henry'ego Johnsona na początku lat osiemdziesiątych XVIII wieku, miał za zadanie przyspieszyć skład ręczny (np. zamiast składać trzy litery spójnika and, stosowano jedną czcionkę gotowym napisem). System ten nigdy jednak nie został powszechnie przyjęty. Wyraz 'logo', skrót od 'logotyp', jest używany w odniesieniu do marek i znaków graficznych, stanowiących nazwę, inicjały lub skrótowiec (np. Coca-Cola, IBM, Pekao). Obecnie upowszechniło się również stosowanie słowa 'logo' na określenie nieliterowego znaku, symbolu graficznego, stanowiącego podstawę identyfikacji wizualnej."

Rodzaj słownika: 
Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 
Jacek Mrowczyk, Niewielki Słownik Typograficzny, bd: Czysty Warsztat, 2008, s. 76.
Dodane przez: 
Węzeł centralny