NIMBY

Nazwa definicji: 
NIMBY
Treść wpisu: 

NIMBY (akronim ang. Not In My Back Yard = "nie na moim podwórku"), w Polsce znane też jako "nie w moim ogródku" - potoczne określenie postawy osób, które wyrażają swój sprzeciw wobec pewnych inwestycji w swoim najbliższym sąsiedztwie, choć nie zaprzeczają, że są w ogóle one potrzebne.  Osoby takie są więc za  powstaniem takich inwestycji, ale w zupełnie innym miejscu, z dala od ich domostw. Dotyczy to w szczególności takich uciążliwych przedsięwzięć jak budowa autostradlinii kolejowychoczyszczalni ścieków czy wysypisk śmieci. Sprzeciw wywołują też inwestycje, które, w  mniemaniu oponentów, przyczynić się mogą do spadku poziomu bezpieczeństwa w okolicy np. po powstaniu centrum rehabilitacyjnego dla narkomanów czy kliniki dla chorych na AIDS. Sprzeciw wobec takich inwestycji wiąże się też z obawą, że ich powstanie spowoduje spadek cen nieruchomości.

Przeciwieństwem NIMBY jest YIMBY.

(drobne zmiany red. - KM)

Rodzaj słownika: 
Słownik Wikipedii
Dodane przez: 
Węzeł pomorski