BIBLIOGRAFIA

Nazwa definicji: 
BIBLIOGRAFIA
Treść wpisu: 

[gr.]: 1) spis dokumentów dobranych według określonych kryteriów; 2) metodyka tworzenia spisów bibliograficznych; 3) dziedzina nauki o książce, zajmująca się badaniem dokumentów i sporządzaniem ich spisów dla celów naukowych i praktycznych. Podział spisów bibliograficznych według kryteriów doboru dokumentów: 1) bibliografie ogólne, narodowe, o pełnym zakresie (obejmujące dokumenty ze wszystkich dziedzin) (…); 2) bibliografie specjalne: a) z ograniczonym zakresem – bibliografie dziedzin (np. historii, medycyny) i zagadnień (np. bibliografia spółdzielczości); b) z ograniczonym zasięgiem autorskim (…), terytorialnym (…), wydawniczo-formalnym (np. bibliografie czasopism), formalno-piśmienniczym (np. pamiętników), bądź chronologicznym. W praktyce zazwyczaj różne kryteria doboru występują łącznie. (…)

Rodzaj słownika: 
Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 
Encyklopedia Powszechna PWN, tom 1, Warszawa: PWN, 1973, s. 269.
Dodane przez: 
Węzeł centralny