SYLEPSIS

Nazwa definicji: 
SYLEPSIS
Treść wpisu: 

Sylepsis - figura retoryczna, będąca skrajnym przypadkiem zeugmy. Polega na braku odpowiedniości między logiczną a gramatyczną budową wypowiedzi, poprzez zestawienie jednego wyrazu z dwoma lub kilkoma innymi różniącymi się albo formą gramatyczną, albo kontekstem, w którym konwencjonalnie występują. Sylepsis stanowi więc niepoprawną językowo konstrukcję - prowadzi do powstania albo wyrażeń prawidłowych logicznie, ale niepoprawnych gramatycznie, na przykład: „a w nawałnicy przyszła chmura sroga i tuman ognia" (Juliusz Żuławski, Widzenie wozu), albo poprawnych gramatycznie, ale (przynajmniej na pozór) nielogicznych. Ta druga konstrukcja często służy pokazaniu poetyckiej wieloznaczności słów - na przykład: „Zapuścili motor, brody“ (Miron Białoszewski, "Ballada od rymu").
Stan na 11.12.2013 r.

Rodzaj słownika: 
Słownik Wikipedii
Dodane przez: 
Węzeł centralny