STYL ŻYCIA

Nazwa definicji: 
STYL ŻYCIA
Treść wpisu: 

 (...) Z psychologicznego punktu widzenia styl życia przedstawia się jako charakterystyczny dla jednostki sposób doświadczania, organizowania życia zakorzeniony w jej świadomym i podświadomym rozwoju, a także w jej temperamencie. Jest to pojęcie wprowadzone do psychologii przez Alfreda Adlera i dotyczy indywidualnego, swoistego dla danego człowieka sposobu bycia: ogółu motywów, cech, zainteresowań, wartości, zachowania, sposobu postrzegania świata i reagowania na niego. Z filozoficznego punktu widzenia styl życia jest najbliższy konkretnym i autentycznym doświadczeniom ludzi[3]. (...) więcej

(co w tym wypadku na razie nie znaczy  mądrzej; polecamy tylko wybrany fragment hasła - przyp. BF)

Stan na 08.12.2013 r.

Rodzaj słownika: 
Słownik Wikipedii
Dodane przez: 
Węzeł centralny