CHARAKTER NARODOWY

Nazwa definicji: 
CHARAKTER NARODOWY
Treść wpisu: 

cechy osobowościowe i kulturowe, postrzegane jako typowe dla członków danego narodu, przypisywane – z racji wspólnego dziedzictwa kulturowego – wszystkim jego przedstawicielom. Istnienie charakteru narodowego uważa się za wynik procesu socjalizacji, w czasie którego następuje transmisja dominujących wzorów kulturowych.

Rodzaj słownika: 
Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 
Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń: Graffiti BC, 1998, s.34.
Dodane przez: 
Węzeł centralny