Prace naukowe na stopień

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytuł Rok wydaniasortuj rosnąco Autor Promotor Miejsce wydania
Pozyskiwanie utworów z przestrzeni Internetu. Stan prawny i społeczna percepcja zjawiska (praca magisterska) 2013 Mariusz Sugajski prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Incentive travel jako naturalny efekt rozwoju turystyki oraz nowa aktywność społeczna w Polsce po 1989 roku, na przykładzie działalności agencji incentive travel "X" (praca magisterska) 2013 Urszula Nowak prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek kobiety w kulturze wizualnej polskiego socrealizmu (praca magisterska) 2013 Monika Piechota prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Studium socjologiczne procesów rekrutacyjnych pracowników (praca magisterska) 2013 Dorota Cieplińska prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Freestyle football - nowa dyscyplina sportu w perspektywie socjologicznej (praca magisterska) 2013 Mateusz Związek prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Lęk, gniew i panika moralna: o emocjach w mediach. Analiza socjologiczna (praca magisterska) 2013 Tomasz Niziołek prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Alternatywne formy wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym (praca magisterska) 2013 Anna Bitel-Kowalska dr Ewa Wideł Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Stosunek młodzieży studiującej do związków formalnych i nieformalnych (praca magisterska) 2013 Natalia Gałązka prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Aktywność zawodowa kobiet a macierzyństwo w Polsce, na Węgrzech i we Francji (praca magisterska) 2013 Ilona Gizińska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Macierzyństwo z pracą zawodową w tle (praca magisterska) 2013 Malwina Jaszczyńska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wolontariat sportowy na przykładzie Akademickiego Związku Sportowego (praca magisterska) 2013 Jan Korpak prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Na progu wielodzietności - wielodzietność w perspektywie młodych wykształconych matek (praca magisterska) 2013 Maria Rońda dr Ewa Wideł Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczny wymiar uzależnienia od miłości (praca magisterska) 2013 Marta Ruta prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Syndrom wypalenia zawodowego wśród ratowników medycznych w Polsce (praca magisterska) 2013 Agnieszka Ślefarska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Budowanie tożsamości internetowej na portalu Facebook (praca magisterska) 2013 Izabela Zaręba prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tolerancja wobec osób zorientowanych homoseksualnie (praca magisterska) 2013 Aleksandra Żymańczyk dr Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Studniówka jak ze zdjęcia. Antropologiczna analiza fotografii studniówkowej (praca magisterska) 2013 Ida Świerkocka prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Idea kobiecego piękna w opinii kobiet i mężczyzn (praca magisterska) 2013 Zuzanna Pańszczyk prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Obyczaje wysyłania kartek pocztowych i ich przemiana po 1989 r. - analiza socjologiczna (praca magisterska) 2013 Grzegorz Siwek prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kultura aromatyzacji: kreowanie aromatycznej konsumpcji w postnowoczesności (praca magisterska) 2013 Julia Pawłowska prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wpływ Facebooka na wizerunek małych i średnich przedsiębiorstw (praca magisterska) 2013 Korneliusz Smolik prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz społeczności LGBT. Stan na dzień 01.01.2013. Analiza działalności (praca magisterska) 2013 Michał Marecki prof. UW dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Instytucjonalny model funkcjonowania życia społeczno-kulturalnego gminy Chocz (praca magisterska) 2013 Adam Dereziński prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zaufanie. Obraz polityków w oczach internautów (praca magisterska) 2013 Ewa Pomian-Jażdżewska prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rola kapitału społecznego w rozwoju grup samopomocowych o charakterze gospodarczym (na przykładzie badań porównawczych Banków Czasu) (praca magisterska) 2013 Kinga Ciesielska dr Barbara Lewenstein Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rekonstrukcja pojęcia działania politycznego i jego uwarunkowania w teorii politycznej Hannah Arendt (praca magisterska) 2013 Łukasz Hrynkiewicz prof. dr hab. Marcin Król Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza memefikacji przekazów medialnych (praca magisterska) 2013 Krzysztof Domeradzki prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza fotografii wnętrz domów emerytów z wykorzystaniem pojęcia gustu według Pierre'a Bourdieu (praca magisterska) 2013 Diana Gaik prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
O czym milczy korporacja? Analiza nieformalnych obiegów komunikacyjnych w organizacji (praca magisterska) 2013 Marta Marcjanik prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Poziom akceptacji w zależności od wykonania graffiti na infrastrukturze kolejowej (praca magisterska) 2013 Piotr Czyżewski prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kino i jego przemiany jako część przestrzeni społecznej (praca magisterska) 2013 Marcin Przetacki prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Festiwal Przystanek Woodstock w kontekście koncepcji zabawy (praca magisterska) 2013 Maria Łukawska prof. UW dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Siatkówka - szkic socjologiczny (praca magisterska) 2013 Magdalena Maksymowicz dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek portalu społecznościowego Facebook w polskiej prasie (praca magisterska) 2013 Marta Grodzka prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zmiana społeczna w wybranych teoriach socjologicznych (praca magisterska) 2013 Beata Wiśniewska prof. UW dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Prawo do miasta (praca magisterska) 2013 Anna Zawadzka prof. dr hab. Paweł Dybel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza dyskursu medialnego na przykładzie wizerunku kibiców piłkarskich w polskiej prasie codziennej (praca magisterska) 2013 Roman Djaczkin dr Zbigniew Czwartosz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wpływ internetu na prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży (praca magisterska) 2013 Monika Szczepańska prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Shockvertising jako narzędzie perswazji w kampaniach społecznych (praca magisterska) 2013 Marika Nowakowska prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Stosunki polsko - żydowskie na przykładzie dyskursu medialnego wokół filmu "Pokłosie" (praca magisterska) 2013 Adriana Baranowska prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Erasmus - motywacje, styl życia i relacje prywatne na przykładzie studentów z Turcji (praca magisterska) 2013 Małgorzata Bogucka prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Agencje pracy tymczasowej jako instytucje regulujące rynek pracy (praca magisterska) 2013 Natalia Jabłońska dr hab. Ireneusz Białecki Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Pracownik etatowy, czy działacz społeczny? Echa globalnych tendencji w myśleniu i działaniach białostockich kreatorów życia kulturalnego (Praca magisterska) 2013 Adam Zyskowski prof. dr hab. Grzegorz Nowacki Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Reklama społeczna jako instrument kształtowania postaw i zachowań (praca magisterska) 2013 Katarzyna Rynkiewicz prof. dr hab. Grzegorz Nowacki Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Kultura popularna i kontrkultura a konsumpcja w społeczeństwie ponowoczesnym (praca magisterska) 2013 Magdalena Kowalczuk prof. dr hab. Grzegorz Nowacki Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Realizacja polityki wielokulturowości na przykładzie Białegostoku (praca magisterska) 2013 Magda Skindzielewska prof. dr hab. Edmund Dmitrów Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Kultura ludowa mieszkańców Podlasia jako międzynarodowa atrakcja turystyczna (praca magisterska) 2013 Paulina Dmitruk prof. dr hab. Bazyli Poskrobko Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Wydział Ekonomii i Zarządzania
Tożsamość społeczna w epoce ponowoczesnej na przykładzie prac Zygmunta Baumana (praca licencjacka) 2013 Kamila Kolesińska dr hab. Jacek Sieradzan Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Organizacje religijne jako forma kapitału społecznego na przykładzie Stowarzyszenia Oratorium św. Jana Bosko w Suwałkach (praca licencjacka) 2013 Karolina Czokajło dr Urszula Abłażewicz-Górnicka Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Stosunki etniczne w Białymstoku na podstawie wywiadów z przedstawicielami organizacji mniejszości narodowych i etnicznych (praca licencjacka) 2013 Jarosław Gawryluk dr Urszula Abłażewicz-Górnicka Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy samopomocy jako forma kapitału społecznego na przykładzie wybranych grup działających w Białymstoku (praca licencjacka) 2013 Diana Sochoń dr Urszula Abłażewicz-Górnicka Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Kapitał społeczny mieszkańców wsi na przykładzie miejscowości Biała Woda w województwie podlaskim (praca licencjacka) 2013 Agnieszka Kochańska dr Urszula Abłażewicz-Górnicka Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Kapitał społeczny mieszkańców wsi zróżnicowanej kulturowo na przykładzie wybranej miejscowości w województwie podlaskim (praca licencjacka) 2013 Dawid Sulkiewicz dr Urszula Abłażewicz-Górnicka Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Kapitał społeczny mieszkańców wsi zróżnicowanej wyznaniowo na przykładzie miejscowości Malesze w województwie podlaskim (praca licencjacka) 2013 Anna Niewińska dr Urszula Abłażewicz-Górnicka Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Aktywność społeczna osób starszych i jej uwarunkowania na przykładzie mieszkańców Olecka w województwie warmińsko-mazurskim (praca licencjacka) 2013 Karolina Morusiewicz dr Urszula Abłażewicz-Górnicka Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Radio Racja jako medium mniejszości białoruskiej (praca licencjacka) 2013 Anna Kalinowska dr Wojciech Wądołowski Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Obraz rodziny na przykładzie wybranych seriali obyczajowych (praca licencjacka) 2013 Emilia Łapińska dr Wojciech Wądołowski Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Rodzina i przeobrażenia funkcji współczesnych rodzin (praca licencjacka) 2013 Hanna Jasielczuk dr Małgorzata Dmochowska Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Niesłyszący jako mniejszość społeczna w Polsce, na przykładzie języka i kultury głuchych mieszkających w Białymstoku (praca licencjacka) 2013 Katarzyna Wojno dr Małgorzata Dmochowska Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Uczestnictwo młodzieży licealnej w kulturze wysokiej i w czasie wolnym od nauki (praca magisterska) 2012 Sylwia Gołajewska dr hab., prof. UW Anna Wiłkomirska Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Wydział Pedagogiczny
Uczestnictwo w kulturze młodzieży małego miasta na przykładzie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Praca magisterska) 2012 Karolina Wójciak dr Elżbieta ojko Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
Rola praktyki jogi w konstruowaniu tożsamości. Na podstawie badań z wykorzystaniem metody wywiadu pogłębionego przeprowadzonych z członkami dwóch szkół jogi w Krakowie (praca magisterska) 2012 Michał Łokaj dr hab. Irena Borowik prof UJ Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Tożsamość narodowa i etniczna dwóch pokoleń Zaolzian na podstawie badań biograficznych (praca magisterska) 2012 Magdalena Kozuchova dr hab. Irena Borowik prof. UJ Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Wirtualny kapitał społeczny (praca magisterska) 2012 Michał Kurzyk dr Barbara Worek Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Cyberprzestrzeń jako współczesny sposób na życie. Analiza zjawiska na przykładzie wybranych filmów fabularnych (praca magisterska) 2012 Ewa Czemerys prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Tożsamość społeczno-kulturowa "metali" (w świetle badań własnych) (praca magisterska) 2012 Daniel Saczanow prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Fenomen kibicowania widziany oczami fanek piłki nożnej. Analiza tożsamości indywidualnej i społecznej kibicek piłki nożnej (praca magisterska) 2012 Monika Adamiec dr hab. Irena Borowik prof. UJ Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Tożsamość jednostki w zakonie - badania porównawcze żeńskich i męskich zgromadzeń z Krakowa (praca magisterska) 2012 Aurelia Gawryś dr hab. Irena Borowik prof. UJ Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Konwersja religijna a styl życia. Analiza porównawcza buddystów Karma Kagyu, oraz członków wspólnoty neokatechumenalnej przy parafii ojców Franciszkanów w Krakowie (praca magisterska) 2012 Tomasz Kamiński dr hab. Irena Borowik prof. UJ Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Konsumpcja jako sposób kreowania własnej tożsamości (praca magisterska) 2012 Aleksandra Bieńko dr hab. Wiesław Gumuła prof. UJ Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Ciało jako projekt tożsamościowy. Zjawisko tatuowania i piercingu w świetle teorii Anthonego Giddensa (praca magisterska) 2012 Daniel Staniszewski dr hab. Irena Borowik prof. UJ Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Tożsamość definiowana przez konsumpcję, na przykładzie analizy tekstów polskiej muzyki rap (praca magisterska) 2012 Przemysław Tomaszewski dr hab. Wiesław Gumuła prof UJ Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Styl życia polskiej klasy średniej na przykładzie zwyczajów związanych z jedzeniem (praca magisterska) 2012 Martyna Banaś dr Marcin Kocór Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Arthotele - geneza, funkcjonowanie, działalność kulturalna (praca magisterska) 2012 Agata Adaszyńska prof. dr hab. Emil Orzechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Działalność instytutów kultury krajów romańskich w Krakowie (praca magisterska) 2012 Katarzyna Augustyn prof. dr hab. Emil Orzechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Reklama szokowa i jej oddziaływanie na odbiorcę (praca magisterska) 2012 Edyta Błachut dr hab. Cezary Woźniak Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Możliwości rozwoju studentów "zarządzania kulturą" poprzez programy wymian międzynarodowych oferowane przez instytucje kulturalno-oświatowe w Polsce (praca magisterska) 2012 Monika Brożek prof. dr hab. Emil Orzechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Ikony kultury amerykańskiej w sztuce Andy`ego Warhola (praca magisterska) 2012 Joanna Buczek prof. dr hab. Bogusław Nierenberg Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Klaster Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego INRET na tle sektora kultury i przemysłów kreatywnych w Polsce i w Europie (praca magisterska) 2012 Paulina Chodnicka prof. dr hab. Emil Orzechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Działalność wybranych teatrów w kontekście współpracy z otoczeniem społecznym (praca magisterska) 2012 Elżbieta Cholewka prof. dr hab. Emil Orzechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Znajomość kultury organizacyjnej w branży informatycznej na podstawie firm Bloober Team S.A. oraz Agencja Interaktywna Invette (Praca magisterska) 2012 Dawid Cierocki dr hab. Katarzyna Barańska Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Polityka kulturalna na tle głównych zasad polityki kulturalnej państwa, na przykładzie wybranych praktyk (praca magisterska) 2012 Małgorzata Cygan dr hab. Jan Wojciechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Jazz z perspektywy polskich odbiorców (praca magisterska) 2012 Joanna Dolata dr hab. Katarzyna Barańska Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Plakat artystyczny jako element kształtowania wizerunku teatru (praca magisterska) 2012 Natalia Dydo prof. dr hab. Emil Orzechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Street Art - polityka kulturalna a sztuka niekomercyjna (praca magisterska) 2012 Anna Dziuba dr hab. Jan Wojciechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Public relations instytucji kultury w Polsce (praca magisterska) 2012 Barbara Fabiś prof. dr hab. Bogusław Nierenberg Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Życie wewnątrzwięzienne zakładów karnych (praca magisterska) 2012 Mateusz Gocek prof. dr hab. Emil Orzechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Promocja instytucji kultury w mediach społecznościowych (praca magisterska) 2012 Kamila Grabarz prof. dr hab. Emil Orzechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Rola i znaczenie etykiety w kulturze organizacyjnej Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu (praca magisterska) 2012 Agnieszka Gruca dr hab. Katarzyna Barańska Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Kultura w Nowej Hucie dawniej i dziś (praca magisterska) 2012 Klaudia Gut prof. dr hab. Emil Orzechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Polska i Norwegia: studium stosunków kulturalnych w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej (praca magisterska) 2012 Joanna Iranowska dr hab. Jan Wojciechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Michael Jackson jako ikona popkultury (praca magisterska) 2012 Monika Kaczmarzyk prof. dr hab. Bogusław Nierenberg Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Inwestowanie w sztukę w Polsce (praca magisterska) 2012 Paweł Kosmal dr hab. Cezary Woźniak Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Problem erozji tożsamości kulturowej na tle rozpadu byłej Jugosławii - w filmowej twórczości Emira Kusturicy (praca magisterska) 2012 Monika Kurdyś dr hab. Jan Wojciechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Miasta partnerskie na drodze do integracji europejskiej - współpraca partnerska na przykładzie miasta Wieliczka (praca magisterska) 2012 Katarzyna Kurek prof. dr hab. Emil Orzechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Rozwój sztuki i edukacji tanecznej w ostatnich latach na przykładzie Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie (praca magisterska) 2012 Barbara Łucka prof. dr hab. Emil Orzechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Bluesowe życie (praca magisterska) 2012 Bartosz Łuczyński dr hab. Cezary Woźniak Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Dyplomacja kulturalna na przykładzie relacji polsko-rosyjskich (praca magisterska) 2012 Aneta Maciąg prof. dr hab. Emil Orzechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Promocja kultury hiszpańskiej w Polsce (praca magisterska) 2012 Magdalena Marek prof. dr hab. Emil Orzechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Trendy w literaturze dziecięcej na polskim rynku książki (praca magisterska) 2012 Katarzyna Marianowska dr hab. Jan Wojciechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury

Strony