Prace naukowe na stopień

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytuł Rok wydania Autor Promotorsortuj malejąco Miejsce wydania
Postawy studentów wobec legalizacji marihuany. Badania porównawcze w populacji studentów studiów dziennych w Polsce i Stanach Zjednoczonych (praca magisterska) 2010 Roman Grąziewicz prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Jacy są dzisiejsi narzeczeni? Ich przekonania i zwyczaje (praca magisterska) 2010 Maria Kojdecka prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Strategie międzykulturowe w irlandzkim sektorze publicznym (w oparciu o wybrane przykłady) (praca magisterska) 2010 Agnieszka Kołodziejczyk prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Ofiara wobec instytucji. Kontakt zgwałconej kobiety ze społeczeństwem i z policją (praca magisterska) 2010 Zofia Nawrocka prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Aspekty etyczne w telewizyjnych programach rozrywkowych na przykładzie Szymon Majewski Show i Kuba Wojewódzki Show (praca magisterska) 2010 Anna Gajewska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Niezależność we współczesnych związkach. Indywidualność, autonomia, wolność czy przywiązanie (praca magisterska) 2010 Anna Bielecka prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kursy samoobrony jako odpowiedź na przemoc wobec kobiet (praca magisterska) 2010 Ewa Gruczek prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
"Inicjatywa Wolna Białoruś" - sylwetka aktywisty, historia stowarzyszenia, na tle współczesnej społeczno-politycznej sytuacji Białorusi (praca magisterska) 2010 Marta Stefanowicz prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Lansowany wizerunek kobiety w świetle wideoklipów muzycznych (praca magisterska) 2010 Dorota Szymańska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Obraz młodych polskich emigrantów z metropolii chicagowskiej - analiza procesów asymilacji (praca magisterska) 2010 Agata Królik prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Małe piękno - analiza porównawcza konkursów piękności dla dzieci w Polsce i na świecie (praca magisterska) 2010 Marta Michalska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Więzi sąsiedzkie na osiedlu zamkniętym Marina Mokotów - studium przypadku (praca magisterska) 2011 Anna Bobel prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Pokolenie SMS - charakterystyka generacji współczesnej młodzieży (praca magisterska) 2011 Ewelina Pazik prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Polacy w obliczu kryzysu gospodarczego (praca magisterska) 2011 Klaudia Mielczarczyk prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tożsamość zbiorowa homoseksualnych mężczyzn w Polsce (praca magisterska) 2011 Monika Gracz prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobieta inżynier - motywy wyboru technicznego kierunku studiów i sytuacja kobiet na Politechnice Warszawskiej (praca magisterska) 2011 Anna Duma prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Czarostwo współczesne. Wierzenia wika na gruncie polskim (praca magisterska) 2011 Anna Karasińska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Instytucja małżeństwa w opinii 30-letnich nieżonatych i niezamężnych mieszkańców Warszawy (praca magisterska) 2011 Katarzyna Szlachta prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tożsamość społeczno-kulturowa na pograniczu. Studium porównawcze na przykładzie dwóch polskich wiosek w południowej Bukowinie (praca magisterska) 2011 Natalia Bugalska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zatrudnienie młodych osób w organizacjach pozarządowych (praca magisterska) 2011 Milena Artych prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Przemoc wobec kobiet jako przejaw łamania praw człowieka (praca magisterska) 2011 Magdalena Pietrzyk prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Koła gospodyń wiejskich przykładem kobiecej siły? Działalność KGW jako organizacji wzmacniających kobiety wiejskie w życiu społecznym, politycznym i osobistym (praca magisterska) 2012 Maria Wijas prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Poznam miłego Pana w celu matrymonialnym czyli motywacja kobiet do szukania partnera (praca magisterska) 2012 Magdalena Momot prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Motywacje przedsiębiorców społecznych w Polsce (praca magisterska) 2012 Aleksandra Królak prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Stereotypy kobiet i mężczyzn. Czy i jak zmienia się postrzeganie kobiety i mężczyzny? (praca magisterska) 2012 Maria Kuboszek-Szkup prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobieta w zarządzaniu. Przyszli menedżerowie o segregacji wertykalnej płci i kobiecym stylu kierowania (praca magisterska) 2012 Aneta Gosk prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Fundacje korporacyjne jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu (praca magisterska) 2012 Aleksandra Stasiuk prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sytuacja społeczna i ekonomiczna kobiet pozostających na wcześniejszej emeryturze lub pracujących w niepełnym wymiarze czasu z powodu opieki nad wnukami (praca magisterska) 2012 Maria Zalewska-Kruk prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rola kobiet w polityce na przykładzie radnych miasta Olsztyn (praca magisterska) 2012 Katarzyna Wlaś prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mniejszość polska w Kijowie. Monografia (praca magisterska) 2012 Marta Górska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rozumienie pojęcia autorytet przez młodzież (praca magisterska) 2012 Karolina Zalewska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek kobiet w portalach społecznościowych (praca magisterska) 2012 Dominika Bizon prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Ślub i wesele - współczesne ceremonie (praca magisterska) 2013 Paulina Kmiecińska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Walka o legalizację marihuany w Polsce. Analiza działań ruchu Wolne konopie (praca magisterska) 2013 Edyta Zyśk prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współczesne modele kariery zawodowej. Analiza preferencji i doświadczeń zawodowych informatyków (praca magisterska) 2013 Lidia Bogucka prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Dyskryminacja w rekrutacji na polskim rynku pracy (praca magisterska) 2013 Olga Czeranowska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Praga-Północ przeraża czy zachwyca? Dzielnica i jej mieszkańcy z perspektywy organizacji pozarządowych prowadzących działania z dziećmi i młodzieżą (praca magisterska) 2013 Paulina Borzęcka prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Czas wolny i jego organizacja w małych miastach. Analiza sposobu spędzania czasu wolnego mieszkańców Rajgrodu (praca magisterska) 2013 Kinga Łapszys prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Opinie kobiet na temat pornografii (praca magisterska) 2013 Katarzyna Machnowska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Arteterapia jako próba kontaktu/włączenia Innego do sztuki (praca magisterska) 2013 Edyta Umańska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Pozyskiwanie utworów z przestrzeni Internetu. Stan prawny i społeczna percepcja zjawiska (praca magisterska) 2013 Mariusz Sugajski prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek kobiety w kulturze wizualnej polskiego socrealizmu (praca magisterska) 2013 Monika Piechota prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Aktywność zawodowa kobiet a macierzyństwo w Polsce, na Węgrzech i we Francji (praca magisterska) 2013 Ilona Gizińska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wolontariat sportowy na przykładzie Akademickiego Związku Sportowego (praca magisterska) 2013 Jan Korpak prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczny wymiar uzależnienia od miłości (praca magisterska) 2013 Marta Ruta prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Syndrom wypalenia zawodowego wśród ratowników medycznych w Polsce (praca magisterska) 2013 Agnieszka Ślefarska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Erasmus - motywacje, styl życia i relacje prywatne na przykładzie studentów z Turcji (praca magisterska) 2013 Małgorzata Bogucka prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Polskie wokalistki jazzowe. Determinacja płci w aspekcie kształtowania kariery w środowisku muzyków jazzowych (praca magisterska) 2014 Małgorzata Blaszyńska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Śluby humanistyczne (praca magisterska) 2014 Ewa Majdecka prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sektor prywatny jako przestrzeń opresji. Wizerunek polskich gospodyń domowych w perspektywie gender studies (praca magisterska) 2014 Patrycja Prochera prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rola i pozycja ziemiaństwa w społeczności lokalnej na przykładzie wybranego rodu (praca magisterska) 2014 Stanisław Niemojewski prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Blogerzy jako nowa grupa zawodowa (Praca magisterska) 2015 Katarzyna Wojtasik prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Promocja Hiszpanii i kultury hiszpańskiej w Polsce (praca magisterska) 2011 Monika Rząca dr hab. Michał Gajlewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Fotospołeczeństwo. Wpływ fotografii na społeczeństwo (praca magisterska) 2013 Zofia Braun dr hab. ukasz Gaweł Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Zarządzanie na rynku doznań na przykładzie festiwalu Sacrum Profanum (praca magisterska) 2013 Patrycja Cyganek dr hab. ukasz Gaweł Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Zachowywanie pamięci dziedzictw lokalnych wybranych regionów Polski (praca magisterska) 2013 Karolina Domanik dr hab. ukasz Gaweł Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Hiperrzeczywiste ""spojrzenie turysty"" na Nowy Jork - antropologiczne studium przypadku (praca magisterska) 2013 Anna Duda dr hab. ukasz Gaweł Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Wystawy historyczne na wrocławskim Rynku jako forma przywracania pamięci o przeszłości (praca magisterska) 2013 Hanna Grduszak dr hab. ukasz Gaweł Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Promocja instytucji kultury w mediach społecznościowych (praca magisterska) 2013 Olga Gumieniak dr hab. ukasz Gaweł Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Muzeum i widzowie. Dawne kategorie, nowe zjawiska (praca magisterska) 2013 Emilia Iwaniuk-Juda dr hab. ukasz Gaweł Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Sztuka uliczna - geneza, przekaz oraz jej legalna odsłona na przykładzie festiwali street artowych w Polsce (praca magisterska) 2013 Aneta Janczur dr hab. ukasz Gaweł Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Zarządzanie sprzedażą aukcyjną na rynku dzieł sztuki w Polsce. Przykład Domu Aukcyjnego Abbey House S.A. (praca magisterska) 2014 Marta Kluczewska dr hab. ukasz Gaweł Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Wpływ dwukierunkowości na zarządzanie organizacjami non profit promującymi polską kulturę w Wielkiej Brytanii (praca magisterska) 2014 Magdalena Kozioł dr hab. ukasz Gaweł Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Badanie zarządzania różnorodnością w instytucjach kultury na przykładzie Stowarzyszenia Willa Decjusza (praca magisterska) 2013 Monika Michno dr hab. ukasz Gaweł Uniwersytet Jagielloński, Instytut Kultury
Zarządzanie muzeami skansenowskimi w świetle koncepcji marketingowych na przykładzie Sądeckiego Parku Etnograficznego (praca magisterska) 2013 Anna Mietła dr hab. ukasz Gaweł
Kryzys finansowy lat 2008-2009 i jego wpływ na życie wybranych kategorii zawodowych w Warszawie (praca magisterska) 2009 Izabela Stańczak dr Aneta Gawkowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Indywidualizm a solidarność społeczna. Analiza teoretyczna (praca licencjacka) 2010 Weronika Niżnik dr Aneta Gawkowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Czy ateizm jest religią? (praca licencjacka) 2010 Anita Świerzbińska dr Aneta Gawkowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Aktywizacja społeczna, fizyczna oraz intelektualna osób starszych jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (praca licencjacka) 2010 Paulina Mróz dr hab. Aneta Gawkowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Styl życia a świadomość zdrowotna Polaków. Wybrane aspekty zagadnienia w kontekście zachorowań na nowotwory złośliwe (praca licencjacka) 2010 Anna Piechutowska dr Aneta Gawkowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Praca naukowa kobiet a ich życie rodzinne w kontekście teorii nowego feminizmu (praca licencjacka) 2011 Anna Skórzyńska dr Aneta Gawkowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Polski model ekonomii społecznej a wspólnotowość. Analiza problemu w świetle dyskusji definicyjnych (praca magisterska) 2010 Antonina Grządkowska dr Aneta Gawkowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uwarunkowania biologiczne a społeczne konstrukty płci na przykładzie męskiej skłonności do agresji i dominacji w badaniach i literaturze (praca licencjacka) 2014 Piotr Popławski dr Aneta Gawkowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Nowy feminizm na rynku polskim (praca licencjacka) 2014 Magdalena Kucińska dr hab. Aneta Gawkowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Małżeństwo według Nowego Feminizmu. Ideał a praktyka społeczna (praca licencjacka) 2015 Alessandra Palomba dr hab. Aneta Gawkowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Aktualność koncepcji Sztuki Wojny Sunzi we współczesnym zarządzaniu grupami ludzkimi (Praca magisterska) 2004 Michał Skup dr hab. Krzysztof Gawlikowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Instytucjonalne uwarunkowania uczestnictwa młodzieży w kulturze Zambrowa (praca magisterska) 2009 Kamil Jasiński dr Elżbieta Gawryluk Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Doradztwo zawodowe w Polsce - dawniej i dzisiaj. Analiza historyczna i socjologiczna (praca licencjacka) 2014 Andrzej Pichliński dr Adam Gałkowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Moda w społeczeństwie bezklasowym. Różnice stylu życia a struktura społeczna w ZSRR (Praca licencjacka) 2014 Alisa Druz dr Maciej Gdula Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Procesy gentryfikacji:studium przypadku jednej z kamienic na warszawskiej Pradze Północ (Praca licencjacka) 2014 Justyna Kościńska dr Maciej Gdula Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Typ idealny – koncepcja utopii klasyczną metodą analizy socjologicznej (Praca licencjacka) 2014 Piotr Rutkowski dr Maciej Gdula Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Narodziny kapitalizmu. Opowieści najzamożniejszych polskich przedsiębiorców o transformacji gospodarczej (Praca magisterska) 2014 Jan Kastory dr Maciej Gdula Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Komputeryzacja muzyki. Efekty zapośredniczenia muzycznego procesu twórczego przez komputer (Praca magisterska) 2015 Grzegorz Liśkiewicz dr Maciej Gdula Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Genealogia białoruskiej opozycji. Wizje działalności opozycyjnej w narracjach biograficznych młodych działaczy z Mińska (Praca magisterska) 2015 Mateusz Luft dr Maciej Gdula Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Etos pracy i jego przemiany. Na przykładzie zawodu informatyka (praca magisterska) 2005 Anna Pilch dr Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Trzy modele systemowe oceny okresowej pracowników (praca magisterska) 2005 Agnieszka Lewandowska dr Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Koncepcja "uczenia się przez doświadczenie" i jej zastosowanie w programach szkolnych (praca magisterska) 2005 Paweł Rybka dr Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sezonowe wyjazdy zarobkowe Polaków do Holandii. Portret oraz dzień z życia polskiego pracownika sezonowego (praca magisterska) 2007 Anna Mazur dr Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Strategie personalne firm wobec pracowników zatrudnionych w nietypowych formach zatrudnienia (praca magisterska) 2008 Ewa Gandurska dr Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Godzenie pracy zawodowej z opieką nad małym dzieckiem. Porównanie Polski i Niemiec (praca magisterska) 2009 Monika Strzeszewska dr Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Praca tymczasowa na polskim rynku pracy w opiniach pracodawców (praca magisterska) 2009 Ewelina Borcz dr Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Badania sytuacji młodzieży na rynku pracy w Polsce (praca licencjacka) 2010 Beata Bocian dr Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Akademickie Biura Karier jako instytucja rynku pracy (praca licencjacka) 2010 Magdalena Chojnacka dr Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Czynniki motywujące Polaków do pracy. Analiza współczesnych badań (praca licencjacka) 2010 Ewa Niedźwiecka dr Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Prestiż zawodów i jego funkcje w społeczeństwie (praca licencjacka) 2010 Magdalena Pancewicz dr Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wypadki przy pracy jako determinanta jakości pracy (praca licencjacka) 2010 Agnieszka Wasilewicz dr Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Polityka instytucji lokalnych w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Prezentacja działalności i próba oceny na przykładzie gminy Żychlin (praca licencjacka) 2010 Aleksandra Cieniewska dr hab. Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zmiany stosunku Polaków do czasu pracy (praca licencjacka) 2010 Paulina Kośniewska dr hab. Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Pracownicy wiedzy – stan obecny i prognozy rozwoju w Polsce (praca licencjacka) 2010 Barbara Łapińska dr hab. Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Aktywność zawodowa osób w wieku 50+. Problemy oraz możliwości ich rozwiązania (praca licencjacka) 2010 Justyna Szadkowska dr hab. Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Strony