Prace naukowe na stopień

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytuł Rok wydaniasortuj rosnąco Autor Promotor Miejsce wydania
Modernizacja ekologiczna czy społeczeństwo ryzyka? Strategie dyskursywne „zielonego marketingu” na przykładzie kanadyjskiego przemysłu „oil sands” (Praca licencjacka) 2014 Małgorzata Tomczak dr Anna Kiersztyn Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Stand-up jako nowe zjawisko kulturowe w Polsce (Praca licencjacka) 2014 Ewa Tomkowska dr Cezary Trutkowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kim jest współczesny mężczyzna? Rekonstrukcja obrazu męskości (Praca licencjacka) 2014 Kinga Trąbińska dr Sławomir Mandes Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Blogowanie jako forma pracy (Praca licencjacka) 2014 Mikołaj Tyborowski dr Piotr Ostrowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Brytyjskie programy komediowe a nierówności społeczne Wielkiej Brytanii (Praca licencjacka) 2014 Maria Wądołowska dr Konstanty Strzyczkowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Metafora teatralna Ervinga Goffmana w wirtualnej rzeczywistości. Kreowanie i kontrola wizerunku na Facebooku (Praca licencjacka) 2014 Natalia Wojacka dr Barbara Bossak-Herbst Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Muzeum Powstania Warszawskiego jako miejsce pamięci (Praca licencjacka) 2014 Agata Wojtyna dr Michał Łuczewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Firma Agnieszka Radwańska – sportowiec jako przedsiębiorstwo: model analityczny (Praca licencjacka) 2014 Michał Wołczak dr Julia Kubisa Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Budowanie relacji i atmosfery w szkole i ich związek z wynikami osiąganymi przez uczniów na przykładzie wybranego liceum (Praca licencjacka) 2014 Diana Zagrodzka dr Aleksandra Lompart Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Charakterystyka internetowego portalu wolontariackiego e-wolontariat.pl na tle zachowań prospołecznych (Praca magisterska) 2014 Adrian Abramczyk prof. UW, dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Proces instytucjonalizacji ruchu hospicyjnego w Polsce (Praca magisterska) 2014 Ewa Badowska dr Robert Wyszyński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Reklamy motoryzacyjne jako element społeczeństwa konsumpcyjnego (Praca magisterska) 2014 Maciej Badowski prof. dr hab. Mirosława Marody Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Sposoby radzenia sobie z niepewnością w różnych kontekstach kulturowych (Praca magisterska) 2014 Radosław Białąs prof. UW, dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Euro 2012 A poczucie narodowej jedności (Praca magisterska) 2014 Damian Białek dr hab. Ewa Nasalska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Prascy wysoko wykwalifikowani specjaliści „ekspaci” – łatwa imigracja i życie w „bańce”. Analiza procesu migracyjnego oraz integracji (Praca magisterska) 2014 Monika Biołokowska dr Grażyna Kacprowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Ile państwa w stosunkach pracy? Rola państwa w kształtowaniu stosunków pracy w Polsce na podstawie badań opinii publicznej (Praca magisterska) 2014 Paweł Bieniek dr Piotr Ostrowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Edukacja osób niepełnosprawnych intelektualnie w kontekście integracji społecznej (Praca magisterska) 2014 Maria Bolewska dr Paweł Poławski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Proces transformacji elit politycznych Ukrainy na przykładzie elity Partii Regionów (Praca magisterska) 2014 Aleksander Borkowski prof. dr hab. Jacek Raciborski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Drogi powołania we współczesnej Polsce. Proces stawania się księdzem (Praca magisterska) 2014 Marta Bożewicz prof. UW, dr hab. Krzysztof Koseła Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Przemiany wzorców reprodukcji w Polsce w kontekście teorii drugiego przejścia demograficznego ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska legalizacji ciąż pozamałżeńskich (Praca magisterska) 2014 Edyta Bryd dr Krzysztof Tymicki Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Praca dzieci w polskiej branży rozrywkowej. Case study (Praca magisterska) 2014 Magdalena Chojnacka dr hab. Izabela Wagner-Saffray Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zmiany postaw tolerancji a zarządzanie różnorodnością w Polsce w globalnej korporacji (Praca magisterska) 2014 Dorota Cyran prof. dr hab. Wiesława Kozek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
“Budowanie zaufania w sieci. Analiza portalu niania.pl pod kątem tworzenia relacji zaufania” (Praca magisterska) 2014 Joanna Dębska dr hab. Ewa Nasalska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Analiza wizerunku polskich polityków na podstawie wybranych tygodników prasowych w okresach wyborczych lat 1989-2011 (Praca magisterska) 2014 Magdalena Fajfer dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w korporatystycznym i pluralistycznym modelu stosunków pracy. Przykład Norwegii i Polski (Praca magisterska) 2014 Beata Głuszcz dr Piotr Ostrowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Surfowanie po kanapach. Badanie jakościowe funkcjonowania międzynarodowej społeczności podróżników (Praca magisterska) 2014 Ewa Godlewska dr Aleksandra Grzymała-Kazłowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wybitnie uzdolnieni uczniowie problemem społecznym (Praca magisterska) 2014 Anna Godziszewska dr hab. Marta Zahorska-Bugaj Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Grzeczne czy niegrzeczne? Małe dziewczynki w perspektywie stereotypowych i niestereotypowych przekazów socjalizacyjnych rodzaj (gender) (Praca magisterska) 2014 Ewa Grzegorczyk prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
"Teatr nie jest produktem, widz nie jest klientem": zysk czy misja jako wartość nadrzędna współczesnego teatru (Praca magisterska) 2014 Mikołaj Iskra dr Renata Włoch Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Mechanizmy kontroli społecznej w Żeńskiej Bursie nr 1 imienia Wiktora Kordowicza w Warszawie (Praca magisterska) 2014 Patrycja Jankowska prof. UW, dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Analiza dyskursu medialnego na temat ekscesów chuligańskich w środowisku kibiców piłki nożnej w Polsce (Praca magisterska) 2014 Michał Jasny dr Renata Włoch Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Plany edukacyjno-zawodowe absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji rocznik 2010 z perspektywy czterech lat. Czy faktycznie pokolenie stracone? (Praca magisterska) 2014 Agnieszka Jezierska dr Julia Kubisa Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
„Poprawność polityczna” Rekonstrukcja antypoprawnościowego dyskursu amerykańskiej prawicy (Praca magisterska) 2014 Mieczysław Jodkowski dr Przemysław Sadura Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
„Pomiędzy ideałem a rzeczywistością – współczesne wyzwania badań fokusowych” (Praca magisterska) 2014 Dorota Kachaniak dr Michał Łuczewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Warszawskie Kawiarnie Obywatelskie: między śródmiejską centralnością a dzielnicową lokalnością (Praca magisterska) 2014 Wojciech Kacperski prof. UW, dr hab. Jan Węgleński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Religijność i wolność od religii we współczesnym społeczeństwie polskim (Praca magisterska) 2014 Katarzyna Kakiet prof. UW, dr hab. Sławomir Łodziński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kobiety inżynierowie – kariery kobiet pracujących w branżach zdominowanych przez mężczyzn (Praca magisterska) 2014 Katarzyna Kalinowska prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Narodziny kapitalizmu. Opowieści najzamożniejszych polskich przedsiębiorców o transformacji gospodarczej (Praca magisterska) 2014 Jan Kastory dr Maciej Gdula Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Reinterpretacja jako sposób odbioru programów telewizyjnych na przykładzie mockumentary.Typologia widza (Praca magisterska) 2014 Anna Klaja prof. dr hab. Mirosława Marody Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Analiza socjologiczna fenomenu „Warsaw shore – ekipa z Warszawy” (Praca magisterska) 2014 Iga Konińska dr Renata Włoch Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Źródła niskiej efektywności projektów aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych – na podstawie ewaluacji projektu wdrażanego w jednej z gmin województwa świętokrzyskiego (Praca magisterska) 2014 Agnieszka Kowalik prof. UW, dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Przestrzenne generalizacje indeksów siły w przestrzeni ideologicznej ex-post na przykładzie analizy 5. i 6. posiedzenia VII kadencji Sejmu RP (Praca magisterska) 2014 Aleksandra Kozaczuk dr Mikołaj Jasiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Employer Branding – budowanie wizerunku pracodawcy. Studium przypadku (Praca magisterska) 2014 Beata Kuźma prof. dr hab. Mirosława Marody Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Rola Kościoła katolickiego w konstytuowaniu się tożsamości regionalnej na ziemiach kurpiowskich (Praca magisterska) 2014 Sylwia Laska prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zarządzanie emocjami w organizacjach a kultura organizacyjna firmy kurierskiej (Praca magisterska) 2014 Monika Laskowska prof. dr hab. Wiesława Kozek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
„Pomiędzy ideałem a rzeczywistością – współczesne wyzwania badań fokusowych” (Praca magisterska) 2014 Katarzyna Lato dr Michał Łuczewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Partycypacja publiczna jako odpowiedź na deficyt demokracji. Konsultacje społeczne na poziomie powiatów w województwie pomorskim (Praca magisterska) 2014 Patrycja Lichacy dr Renata Włoch Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Misja i funkcje Centrum Nauki Kopernik (Praca magisterska) 2014 Zuzanna Ligowska prof. UW, dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Elastyczne formy zatrudnienia w kontekście postfordyzmu oraz dialogu społecznego w Polsce (Praca magisterska) 2014 Mirella Łakus dr Dariusz Zalewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Niesamodzielność jako nowy problem społeczny (Praca magisterska) 2014 Adrian Majchrzak prof. UW, dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Proces podejmowania decyzji o wyborze studiów na przykładzie maturzystów z Piaseczna (Praca magisterska) 2014 Zuzanna Majkowska dr hab. Izabela Wagner-Saffray Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kryzys patriarchalnego modelu rodziny we współczesnym polskim społeczeństwie (Praca magisterska) 2014 Marta Maścienica prof. UW, dr hab. Krzysztof Koseła Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Aspiracje edukacyjne, zawodowe i życiowe uczniów szkół ponadpodstawowych na obszarze wiejskim na przykładzie wsi Dwikozy (Praca magisterska) 2014 Katarzyna Mendyk prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Metodologiczne wyzwania badań edukacyjnych (Praca magisterska) 2014 Michał Męziński dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Efektywny dialog z interesariuszami w ramach koncepcji CSR – analiza działań Orange Polska (Praca magisterska) 2014 Jacek Migdał dr Aleksandra Lompart Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
My, Warszawiacy, jesteśmy tacy… Jak współcześni Warszawiacy budują swoją tożsamość? (Praca magisterska) 2014 Michalina Mirecka prof. UW, dr hab. Sławomir Łodziński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Miejsce i wspólnota społeczna. Przykład osiedla Sadyba w Warszawie (Praca magisterska) 2014 Aleksandra Mystkowska prof. UW, dr hab. Sławomir Łodziński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Starość i osoby starsze oczami studentów warszawskich uczelni (Praca magisterska) 2014 Malwina Niewęgłowska dr Małgorzata Głowacka-Grajper Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Strategiczne uspołecznianie polityk regionalnych . Style konsultowania Strategii Rozwoju Województw (2009-2013). Analiza porównawcza (Praca magisterska) 2014 Mikołaj Niziński dr Przemysław Sadura Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wykluczenie mieszkaniowe w perspektywie wybranych czynników demograficznych (Praca magisterska) 2014 Robert Ołdak dr Krzysztof Tymicki Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
„Cyberlenistwo” - kontrproduktywny czy funkcjonalny element kultury organizacyjnej? (Praca magisterska) 2014 Anna Orechwo dr Piotr Ostrowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Analiza wybranych aspektów konsumpcyjnego stylu życia pokolenia Y a rola i znaczenie marki (Praca magisterska) 2014 Sylwia Orlik dr Julia Kubisa Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Grupa odtwórstwa historycznego jako wspólnota ludyczna (Praca magisterska) 2014 Michał Orpikowski dr Robert Wyszyński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Ideologie współczesności. Przypadek pozytywnego myślenia (Praca magisterska) 2014 Aleksandra Pałka prof. UW, dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wieloznaczność roli pedagoga szkolnego (Praca magisterska) 2014 Angelika Piechal dr hab. Marta Zahorska-Bugaj Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Rejestry osiągnięć studentów jako podstawa ewaluacji jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym na przykładzie Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (Praca magisterska) 2014 Klara Piechowska dr Mikołaj Jasiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Forza Napoli! Sport jako narzędzie adaptacji? Przypadek senegalskich imigrantów w Neapolu (Praca magisterska) 2014 Marta Pikora prof. UW, dr hab. Sławomir Łodziński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Sport jako instrument zmiany społecznej (Praca magisterska) 2014 Marcin Podziemski prof. UW, dr hab. Anna Giza-Poleszczuk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Dzielnice m.st. Warszawy - problem kompetencji (Praca magisterska) 2014 Antoni Pomianowski dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Don Kichoci czy Siłacze? Warszawski ruch kooperatyw spożywczych oraz perspektywy jego rozwoju (Praca magisterska) 2014 Dominika Potkańska prof. dr hab. Izabella Rylska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Rola mediów społecznościowych w kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Na przykładzie wybranych inicjatyw społecznych na Facebooku (Praca magisterska) 2014 Bartłomiej Prus prof. UW, dr hab. Sławomir Łodziński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Przedsiębiorczość typu e-commerce. Biznes, samoorganizacja i etyka (Praca magisterska) 2014 Angelika Rębiś prof. dr hab. Wiesława Kozek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Szczęśliwy pracownik, czy pracowity szczęściarz? W poszukiwaniu wzajemnych relacji pomiędzy pracą i szczęściem (Praca magisterska) 2014 Anna Rutkowska dr Piotr Ostrowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Sztuka na murach ulic – murale warszawskie w opinii mieszkańców, twórców i urzędników (Praca magisterska) 2014 Ewa Siejka dr Małgorzata Głowacka-Grajper Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Trenerzy fitness: sposób na życie czy zawód? (Praca magisterska) 2014 Agnieszka Sijka prof. dr hab. Wiesława Kozek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
„Carpooling” - wspólne przejazdy w polskich realiach (Praca magisterska) 2014 Magdalena Słupińska prof. UW, dr hab. Sławomir Łodziński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zakupy spożywcze na przestrzeni międzypokoleniowej (Praca magisterska) 2014 Małgorzata Sobieska prof. UW, dr hab. Anna Giza-Poleszczuk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Społeczeństwo podzielone? - polaryzacja postaw światopoglądowych Polaków na początku XXI wieku (Praca magisterska) 2014 Jacek Stawiany dr Przemysław Sadura Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Rodzimowierstwo Słowiańskie: formowanie się ruchu religijnego na tle przemian religijności w społeczeństwach ponowoczesnych (Praca magisterska) 2014 Magdalena Stefańska dr Paweł Poławski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zjawisko paniki moralnej w Polsce. Przypadki zagrożenia bezpieczeństwa dzieci (Praca magisterska) 2014 Monika Strupiechowska dr hab. Urszula Kurczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wspólnota świadomych anorektyczek (Praca magisterska) 2014 Anita Szafranowska prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Szkolnictwo wyższe a rynek pracy. Przypadek szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1990-2012 (Praca magisterska) 2014 Agata Szczęsna prof. UW, dr hab. Sławomir Łodziński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zmiana wizerunku kobiecego ciała – analiza czasopisma „Przyjaciółka” z lat 1948-2013 (Praca magisterska) 2014 Agnieszka Szewczyk prof. UW, dr hab. Anna Giza-Poleszczuk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Rzemieślnicy w późnym kapitalizmie. Badania terenowe nad strategiami przetrwania (Praca magisterska) 2014 Sonia Szostak dr Sylwia Urbańska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Reprezentacje społeczne, jako źródło postaw konsumenckich (Praca magisterska) 2014 Piotr Ślusarski prof. dr hab. Mirosława Marody Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Skuteczność substytucyjnej terapii opioidowej jako jednej z form terapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w ramach polityki redukcji szkód (Praca magisterska) 2014 Grzegorz Tomczyk dr Paweł Poławski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Warszawscy taksówkarze kontra przewoźnicy. Charakterystyka wzajemnych relacji i strategii działania w kontekście rynku przewozu osób (Praca magisterska) 2014 Marta Turczyn dr Piotr Ostrowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Miasto w świadomości jego mieszkańców na przykładzie Radomia (Praca magisterska) 2014 Anna Turuk dr Renata Włoch Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
"Portale społecznościowe jako Panoptykon. Nowe sposoby kontroli pracowników." (Praca magisterska) 2014 Justyna Tyczyńska dr Julia Kubisa Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Case study liderki w biznesie (Praca magisterska) 2014 Joanna Ucińska prof. dr hab. Wiesława Kozek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Dlaczego sześciolatek idzie na studia? Motywacje rodziców z klasy średniej do włączania dzieci w edukację pozaformalną (Praca magisterska) 2014 Aneta Wiśniewska dr hab. Marta Zahorska-Bugaj Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wiedza na sprzedaż. Zjawisko konsumpcji edukacji w teorii i praktyce szkolnictwa wyższego (Praca magisterska) 2014 Michał Włodarczyk dr Renata Włoch Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Polityka rodzinna a eugenika: różne aspekty polityki publicznej wobec dzietności (Praca magisterska) 2014 Natalia Wołkowycka prof. UW, dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Proces sekularyzacji i laicyzacji w Polsce. Przykład Diecezji Łowickiej (Praca magisterska) 2014 Karol Wysocki prof. UW, dr hab. Sławomir Łodziński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Małe społeczności w wielkim mieście. Analiza tworzenia się społeczności lokalnych na przykładzie „Stowarzyszenia Mieszkańców Ulicy Smolnej” i projektu „Niewidzialne miasto (Praca magisterska) 2014 Natalia Wyszkowska dr hab. Małgorzata Jacyno Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Transport w mieście jako arena konfliktu o przestrzeń. Studium na przykładzie Warszawy (Praca magisterska) 2014 Adam Zając dr Aleksandra Grzymała-Kazłowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Ciało ujarzmione, ciało uprawomocnione. Pro-ana jako wirtualne plemię skupione wokół odchudzania (Praca magisterska) 2014 Alicja Żebrowska prof. dr hab. Mirosława Marody Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Uczestnictwo w kulturze i zainteresowania kulturalne członków Klubu Seniora Dąb (Praca licencjacka) 2013 Aleksandra Mazur dr Paweł Kossowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Wydział Pedagogiczny
Promocja kultury (muzyki) etiopskiej w świetle projektu "Ethiopigues" Francisa Falceto (praca licencjacka) 2013 Karolina Piotrowska dr Ewa Wołk-Sore Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Wydział orientalistyczny
Promocja kultury ludowej w Polsce na przykładzie działań Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka” (praca licencjacka) 2013 Maria Jankowska dr Alicja Waszkiewicz-Raviv Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Strony