Prace naukowe na stopień

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj rosnąco Rok wydania Autor Promotor Miejsce wydania
Stereotypy płci i ich podtrzymywanie w reklamach (praca licencjacka) 2012 Karolina Konecka dr Ewa Gniazdowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Stereotypy kontra rzeczywistość. Narkotyki i Polacy w świetle zjawiska popularności tzw. dopalaczy. Studium kilku przypadków (praca magisterska) Marcin Wójtowicz prof. UW dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys
Stereotypy kobiet i mężczyzn. Czy i jak zmienia się postrzeganie kobiety i mężczyzny? (praca magisterska) 2012 Maria Kuboszek-Szkup prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Stereotypowe oceny małżeństw z dużą różnicą wieku pomiędzy partnerami (praca licencjacka) 2015 Paulina Trochimiuk dr Ewa Gniazdowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Stereotyp Polski i Polaków w oczach hiszpańskich studentów - analiza socjologiczna (praca magisterska) 2003 Magdalena Jachimiak dr Wojciech Pawlik Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Stereotyp kobiety i mężczyzny z perspektywy społeczno-kulturowych czynników wpływających na poczucie tożsamości rodzajowej (praca magisterska) 2006 Marta Krop prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Stereotyp feministki w środkach masowego przekazu oraz opinii młodych Polek i Polaków (Praca magisterska) 2000 Agnieszka Sarzyńska prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Stereotyp Czechów wśród Polaków (praca magisterska) 2005 Joanna Kowalczyk prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Status miasta - ogrodu Podkowa Leśna w opinii jego mieszkańców (praca magisterska) 2010 Justyna Niewiadomska prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Starożytny kunszt w służbie współczesnej kultury konsumpcji. Analiza wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z osobami praktykującymi jogę w Warszawie w roku 2005-2006 (praca magisterska) 2007 Anna Staszewska prof. UW dr hab. Joanna Tokarska-Bakir Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Starość i osoby starsze oczami studentów warszawskich uczelni (Praca magisterska) 2014 Malwina Niewęgłowska dr Małgorzata Głowacka-Grajper Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Stanisława Ossowskiego krytyka szkoły rasowo-antropologicznej (Praca magisterska) 2001 Łukasz Ostrowski prof. dr hab. Mirosław Chałubiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Standardy etyki zawodowej w public relations (praca magisterska) 2011 Kinga Akonom prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Stand-up, czyli śmiech ponowoczesności nowa forma komediowa w perspektywie przemian społecznych (Praca magisterska) 2015 Magdalena Szczerbińska dr hab. Paweł Możdżyński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Stand-up jako nowe zjawisko kulturowe w Polsce (Praca licencjacka) 2014 Ewa Tomkowska dr Cezary Trutkowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Stan edukacji, rynku pracy i poziomu życia w Polsce (Praca magisterska) 2003 Paweł Ślusarczyk dr Grażyna Kacprowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Stabilność i zmiana: instytucje i organizacje polityczne PZPR w czasie przygotowań do stanu wojennego (Praca magisterska) 2002 Jakub Biernat dr hab, Piotr Chmielewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Squatting jako styl życia. Analiza indywidualnych przypadków (praca licencjacka) 2005 Aneta Ciszkowska dr Grzegorz Pyszczek Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Wydział Pedagogiczny
Sprofilowanie stacji telewizji publicznej oraz komercyjnej na podstawie ich działalności i oferty programowej (praca magisterska) 2014 Aleksandra Hruszka prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sprawczynie zabójstw tyranów domowych (praca licencjacka) 2011 Sylwia Pytlarczyk dr Ewa Wideł Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sprawcy przemocy seksualnej wobec dzieci (praca licencjacka) 2011 Urszula Pokropek dr Ewa Wideł Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce: tradycje i rzeczywistość (praca licencjacka) 2015 Maciej Kostkiewicz dr hab. Marek Rymsza Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Spożywanie alkoholu w opiniach studentów (praca magisterska) 2005 Beata Dąbrowska prof. UW, dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sposób prowadzenia negocjacji ze związkami zawodowymi na przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej (praca magisterska) 2011 Maciej Kowaluk dr Zbigniew Czwartosz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sposoby spędzania wolnego czasu przez młodych Warszawiaków (praca magisterska) 2008 Robert Przepiórski dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sposoby spędzania czasu wolnego seniorów w Białymstoku (praca licencjacka) 2010 Małgorzata Pieczyńska dr Katarzyna Sztop-Rutkowska Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Sposoby reprezentacji kobiecości. Analiza przedstawień w polskiej reklamie (Praca magisterska) 2000 Agata Owczarek dr hab. Małgorzata Jacyno Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Sposoby reklamowania się organizacji pożytku publicznego w Polsce. Na podstawie ogłoszeń opublikowanych w tygodnikach Newsweek. Polityka i Wprost (praca magisterska) 2012 Marta Święcka prof. UW dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sposoby radzenia sobie z niepewnością w różnych kontekstach kulturowych (Praca magisterska) 2014 Radosław Białąs prof. UW, dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Sposoby przedstawiania problemów społecznych kobiet w kampaniach społecznych w Polsce i na świecie. Wizerunek kobiety w reklamach społecznych (praca magisterska) 2008 Izabela Łukaszewska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sposoby przedstawiania ciała w wybranych dziedzinach fotografii (praca magisterska) 2005 Aleksandra Bergier prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sposoby postrzegania „etniczności” wśród uczestników, muzyków i organizatorów festiwali etnicznych (Praca licencjacka) 2015 Agnieszka Jachowicz dr Małgorzata Głowacka-Grajper Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Sposoby kreowania skandalu w świecie gwiazd współczesnej muzyki pop na przykładach Katy Perry oraz Anny-Catherine Hartley (praca licencjacka) 2011 Kacper Bartosiak dr Albert Jawłowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sposoby autoprezentacji w internecie na przykładzie społeczności grono.net. Człowiek w teatrze życia internetowego (praca magisterska) 2007 Marta Witeńko prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Spory wokół pojęcia ludobójstwa (praca magisterska) 2014 Maria Maciejewska prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sport jako instrument zmiany społecznej (Praca magisterska) 2014 Marcin Podziemski prof. UW, dr hab. Anna Giza-Poleszczuk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Sponsoring jako nowa forma obiegu sztuki w Polsce po 1989 roku (Praca magisterska) 2001 Agnieszka Tugocka dr Alina Kapciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Społeczny, ekonomiczny i kulturowy kapitał Polaków migrujących do Irlandii (praca magisterska) 2008 Anna Modzelewska brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Społeczny wymiar uzależnienia od miłości (praca magisterska) 2013 Marta Ruta prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczny wymiar teatru (praca magisterska) 2012 Julia Zembrzuska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczny wymiar fanizmu (Praca licencjacka) 2014 Adriana Mundziel dr hab. Urszula Kurczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Społeczny wizerunek współczesnego sportowca - bohater czy celebryta? (praca magisterska) 2011 Magdalena Wybrańska prof. dr hab. Jacek Kurczewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczny świat kobiet pracujących w agencji towarzyskiej. Analiza empiryczna zjawiska prostytuowania się (praca magisterska) 2010 Magdalena Zatorska dr Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczny obraz świata przedstawiony w książkach dla dzieci wydanych w Polsce w nowym tysiącleciu (praca magisterska) 2011 Joanna Szydlik prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczny obraz starości (na podstawie wywiadów swobodnych z członkami klubów seniora) (praca magisterska) 2008 Anna Grabowska prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczny kontekst sukcesu strategii marketingowej firmy Abercrombie & Fitch na przykładzie nastolatków w Stanach Zjednoczonych (Praca licencjacka) 2014 Dominika Policht dr Grażyna Kacprowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Społeczny kontekst przemian mody od Wielkiej Rewolucji Francuskiej do II Wojny Światowej (praca licencjacka) 2014 Paulina Panasiuk dr Joanna Śmigielska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczny kontekst homoseksualizmu w Polsce (praca magisterska) 2007 Anna Mazur prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczny dowód słuszności jako forma manipulacji (praca licencjacka) 2013 Paulina Kałuska dr Bogna Szymkiewicz-Kowalska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczny charakter małżeństwa a zmiany we współczesnej ceremonii wesela: między tradycją a indywidualnością (praca licencjacka) 2010 Julia Pawłowska dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczny aspekt uzależnienia od hazardu - studium zjawiska w oparciu o badania kompulsywnych graczy rozgrywek kasynowego pokera (praca magisterska) 2011 Tomasz Ośka prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczny aspekt samotnego niezamężnego macierzyństwa (praca magisterska) 2008 Izabela Jastrzębska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczność w Internecie (analiza portalu internetowego SAAB Klub Polska) (praca magisterska) 2012 Michał Wojewódka prof. dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczność rynków internetowych sieci typu Darknet (praca licencjacka) 2014 Jerzy Afanasjew dr Tomasz Olczyk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczność religijna Świadków Jehowy w Polsce (praca magisterska) 2007 Agnieszka Jasica prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczność przedstawicieli medycznych - motywacje, metody i etyka pracy (praca magisterska) 2008 Katarzyna Grzywacz dr Marek Kłosiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczność posiadaczy psów rodowodowych (praca magisterska) 2006 Anna Wałniewska prof. UW, dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczność lokalna w oczach jej członków (Praca magisterska) 2003 Justyna Pakuła dr Ewa Jaźwińska-Motylska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Społeczność korporacyjna. Monografia (praca magisterska) 2010 Sławomir Kierepa dr hab. Nina Kraśko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczność forum internetowego Orion 2012 a koniec świata (praca licencjacka) 2013 Ryszard Łuczyn dr Bartłomiej Walczak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczno-kulturowy fenomen muzyki rockowej i rockowych subkultur ludowych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku (Praca magisterska) 2003 Robert Wasiak prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Społeczno-kulturowy aspekt wizerunku imigrantów na tle przemian w Hiszpanii (praca magisterska) 2010 Justyna Gnatowska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczno-kulturowe oddziaływanie tańca (praca magisterska) 2013 Katarzyna Przywóska prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczno-kulturowe aspekty nadawania imion dzieciom (praca magisterska) 2009 Anna Obałek prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społecznie odpowiedzialny i etyczny biznes (praca magisterska) 2006 Anna Wiśniewska prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczne wymiary jedzenia we współczesnej Japonii. Zarys wybranych problemów (praca licencjacka) 2012 Małgorzata Gołąb dr Albert Jawłowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczne w "aspołecznym" - analiza sytuacji bójki wśród młodzieży warszawskiej (praca magisterska) 2006 Szczepan Rożalski prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie gminy Osiek w woj. pomorskim (praca magisterska) 2009 Aleksandra Zemke prof. dr hab. Aldona Jawłowska-Konstanciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczne uwarunkowania zawodu sportowca na przykładzie tenisisty Rafaela Nadala (praca magisterska) 2013 Joanna Wyczółkowska dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczne tworzenie dystynkcji - grupa potomków polskiej arystokracji w świetle teorii Pierre'a Bourdieu (praca magisterska) 2011 Magdalena Chrzczonowicz prof. UW dr hab. Joanna Tokarska-Bakir Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczne role inteligenta. Portret socjologiczny absolwentów Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska) 2012 Julia Zbrojska prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczne reprezentacje starości w Polsce u progu XXI wieku (Praca magisterska) 2003 Joanna Kwiatkowska prof. dr hab. Leszek Korporowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Społeczne przyzwolenie dla kłamstwa (praca magisterska) 2006 Katarzyna Stanik prof. UW, dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczne projektowanie zakończenia. Recepcja prasowa śmierci Jana Pawła II (praca magisterska) 2007 Izabela Sołoducha prof. UW, dr hab. Joanna Tokarska-Bakir Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczne problemy w badaniach nad socjologią na przykładzie Niny Kraśko i jej „Instytucjonalizacji socjologii w Polsce 1920-1970” (Praca magisterska) 2004 Mikołaj Pawlak dr hab Jarosław Kilias Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Społeczne postrzeganie jedynactwa (praca licencjacka) 2010 Aleksandra Pietrzyk dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczne okoliczności przedsiębiorczości kobiet (Praca magisterska) 2015 Katarzyna Krasowska prof. UW, dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Społeczne konstruowanie nieczystości i czystości. Socjologiczna analiza praktyk na przykładzie sieci restauracji typu fast food (praca licencjacka) 2013 Ewa Jabłońska dr Marcin Sińczuch Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczne konsekwencje uzależnienia od marihuany (na podstawie badań w środowisku studenckim) (praca magisterska) 2011 Kamil Ostrowski prof. UW dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczne konsekwencje rozwoju elastycznych form zatrudnienia w Polsce (praca magisterska) 2008 Jakub Grzegorczyk prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczne i psychologiczne aspekty doświadczania żałoby (praca licencjacka) 2013 Agnieszka Wałecka dr Ewa Gniazdowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczne i kulturowe wymiary tatuażu – próba zarysu (praca licencjacka) 2011 Katarzyna Dumała dr Bartłomiej Walczak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczne i kulturowe ramy miłości. Analiza socjologiczna (praca magisterska) 2012 Agnieszka Deryngowska prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczne i ideologiczne aspekty karnawału warszawskiego w latach 1890-1904 (praca magisterska) 2006 Aleksandra Wysocka prof. dr hab. Elżbieta Kaczyńska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczne funkcjonowanie informacji o światowym kryzysie finansowym (praca magisterska) 2010 Maciej Czerwiński prof. UW dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczne dziedziczenie struktur czasu (praca magisterska) 2006 Beata Gajek-Hywel prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczne aspekty zarządzania personelem w organizacji wielokulturowej (Praca magisterska) 2002 Karolina Sabaj prof. dr hab. Leszek Korporowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Społeczne aspekty wolontariatu (praca magisterska) 2014 Magdalena Borowska dr hab. Ireneusz Białecki Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczne aspekty palenia papierosów (praca magisterska) 2013 Justyna Kolczyńska prof. UW dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczne aspekty ewaluacji programów informacyjno-edukacyjnych w Unii Europejskiej i w Polsce w świetle anglosaskiej tradycji badań ewaluacyjnych. Na przykładzie ewaluacji działalności regionalnych centrów informacji europejskiej w roku 2000 (Praca magisterska) 2002 Katarzyna Ekiert prof. dr hab. Leszek Korporowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Społeczne aspekty działań marketingowych (praca magisterska) 2007 Krystyna Bargieł prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczna tożsamość animatorów społeczno-kulturalnych (praca magisterska) 1997 Monika Obrębowska prof. dr hab., Zbigniew Bokszański Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Społeczna rola aptekarza (praca magisterska) 2011 Agnieszka Żaboklicka prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczna percepcja rzeczywistości zakładowej i pozazakładowej wychowanków warszawskich domów dziecka. Analiza socjologiczna (Praca magisterska) 2000 Dorota Czółnowska prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Społeczna percepcja czynników determinujących procesy ruchliwości społecznej (Praca magisterska) 2002 Hubert Chmielewski prof. UW, dr hab. Michał Pohoski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa – oksymoron czy nowa strategia biznesowa? (Praca magisterska) 2003 Magdalena Staniewska prof. dr hab. Wiesława Kozek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w korporatystycznym i pluralistycznym modelu stosunków pracy. Przykład Norwegii i Polski (Praca magisterska) 2014 Beata Głuszcz dr Piotr Ostrowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a globalizacja (Praca magisterska) 2004 Jacek Truszczyński prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Społeczna odpowiedzialność biznesu – podstawy teoretyczne, metodologia oraz implementacja w Polsce (praca licencjacka) 2012 Martyna Szyrle dr Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczna odpowiedzialność biznesu - nowa jakość współpracy organizacji pozarządowych z firmami. Analiza działalności organizacji pozarządowych (praca magisterska) 2008 Daria Murawska prof. UW, dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Strony