Prace naukowe na stopień

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj rosnąco Rok wydania Autor Promotor Miejsce wydania
Tematyka wykorzystywania seksualnego dzieci w prasie polskiej w latach 2001-2002 (praca magisterska) 2005 Marcin Wojtasik prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Temat pracy dyplomowej: Specyfika konfliktów w organizacjach (praca licencjacka) 2011 Łukasz Rogojsz dr Agata Gójska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Telewizyjny przekaz reklamy a socjalizacja dzieci (Praca magisterska) 2001 Jarosław Kowalski prof. dr hab. Mirosława Marody Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Telewizyjna kultura popularna jako instrument przekazywania wartości współczesnej młodzieży polskiej (Praca magisterska) 2001 Agata Miedzińska dr Alina Kapciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Telewizja w życiu rodzinnym – wybrane zagadnienia (praca licencjacka) 2010 Ewelina Olszewska dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Telewizja Polska S.A. i British Broadcasting Corporations jako nadawcy publiczni: analiza misji telewizji (praca magisterska) 2009 Arkadiusz Jóźwiak prof. UW, dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Telewizja jako medium reklamy społecznej (Praca magisterska) 2001 Wojciech Cieślak prof. dr hab. Mirosława Marody Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Technologia jako okno cyfrowego panoptykonu. Zagrożenia dla prywatności konsumenta (praca magisterska) 2012 Maciej Samborski prof. UW dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Techniki perswazyjne w reklamach społecznych (Praca licencjacka) 2014 Katarzyna Siemieniuk dr Cezary Trutkowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Technika randomized response jako alternatywna metoda badania kwestii drażliwych (Praca licencjacka) 2015 Urszula Jankowska dr hab. Jacek Haman Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Teatry w strategii Bielska-Białej (praca magisterska) 2013 Karolina Kaczmarczyk prof. dr hab. Emil Orzechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Teatr Uciśnionych Augusto Boala - kontekst powstania, przykładowe obszary zastosowania (praca magisterska) 2007 Sabina Dziadecka prof. dr hab. Aldona Jawłowska-Konstanciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tatuowanie ciała: kreowanie i manifestacja indywidualizmu we współczesnej Polsce (Praca licencjacka) 2014 Monika Luterek dr Paweł Poławski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Tatarzy polscy a konflikt chrześcijaństwo - islam (praca magisterska) 2011 Olga Apanasowicz- Katłu-bej prof. dr hab. Paweł Dybel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tatarzy na Podlasiu (praca magisterska) 2004 Aneta Wasiluk prof. dr hab. Antoni Mironowicz Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Historii i Nauk Politycznych
Targówek – społeczne przeobrażenia i ich percepcja (Praca magisterska) 2002 Anna Goliasz prof. dr hab. Jan Węgleński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Targowisko "Jarmark Europa" jako obiekt obserwacji uczestniczącej (praca magisterska) 2005 Maja Gawrońska prof. dr hab. Jacek Kurczewski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Taoizm – rzeczywisty pomysł na rządzenie czy utopia? (Praca magisterska) 2001 Radosław Pyffel prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Taniec i jego medialny wizerunek w Polsce przed i po emisji programu "Taniec z gwiazdami" (praca magisterska) 2009 Anna Ławicka prof. UW, dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tam gdzie nigdy nie dąży się do sprawiedliwości. Znaczenie formuły Radbrucha (praca magisterska) 2011 Małgorzata Wasylkowska prof. dr hab. Marcin Król Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tam było robione coś, tylko nic się nie uchowało – studium przypadku rewitalizacji społecznej na Pradze Północ (Praca magisterska) 2015 Magdalena Plichta dr Przemysław Sadura Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Talk-show „Na każdy temat” – monografia programu telewizyjnego (Praca magisterska) 2000 Izabela Pontus prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Talent show jako zjawisko i jego konsekwencje społeczne (praca licencjacka) 2012 Paulina Trando dr Marek Kłosiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tak się surfuje! Sposoby i powody korzystania z Internetu wśród studentów (praca licencjacka) 2014 Filip Synkiewicz dr Marek Kłosiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tailoring - problem aranżacji w wywiadzie osobistym w kontekście ograniczenia zjawiska niedostępności (praca licencjacka) 2013 Kaja Borówko prof UW, dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tacy niepozorni są najgorsi. Próba zastosowania metod socjologii wizualnej w badaniu bazarów warszawskich (praca magisterska) 2010 Michał Benke prof. dr hab. Jacek Kurczewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tabu społeczne w świetle wybranych dramatów Tadeusza Różewicza (praca licencjacka) 2010 Klaudia Górz prof. dr hab. Marek Zaleski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Świnka morska - stereotyp kobiet studiujących na kierunkach zmaskulinizowanych (praca magisterska) 2011 Aleksandra Rogalska prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Święto May Day – analiza antropologiczna (praca licencjacka) 2015 Dorota Łubniewska dr Albert Jawłowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Świecki kult Jana Pawła II w Polsce (praca magisterska) 2007 Anna Buchner prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Świątynia lub agora. Czy we współczesnym muzeum historycznym jest miejsce na dyskusję? (praca licencjacka) 2014 Sylwia Stasiak dr hab. Magdalena Dudkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Światopogląd współczesnych skinheadów (praca magisterska) 2010 Monika Kamińska prof. UW dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Świat społeczny w polskim komiksie w latach 2000-2005 (praca magisterska) 2005 Katarzyna Wojciechowska prof. dr hab. Aldona Jawłowska-Konstanciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Świat społeczny osób upośledzonych umysłowo (praca magisterska) 2006 Wioletta Wróblewska prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Świat społeczny grafficiarzy (praca licencjacka) 2014 Jakub Żuk dr Albert Jawłowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Świat społeczny celebrytów – analiza dyskursu i definicji (praca licencjacka) 2010 Agnieszka Witkowska dr Marek Kłosiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Świat polityki jako świat symboli. Mityczne elementy porządku politycznego (praca magisterska) 2006 Piotr Majewski prof. dr hab. Wojciech Burszta Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Świat osobistych wartości młodzieży białostockich szkół średnich (praca magisterska) 2005 Monika Korzeniewska prof. dr hab. Anna Kwak Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Świat odbity. Analiza porównawcza albumów fotograficznych (praca magisterska) 2009 Wiktoria Mockało prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Świat młodych Czeczenów w ich obiektywie (praca licencjacka) 2013 Zofia Lisowska dr Bartłomiej Walczak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Świadomość uczestnictwa a jakość przebiegu aktu komunikacyjnego. Przegląd ewolucji koncepcji komunikacji w perspektywie produktywnego partycypowania w procesie wymiany informacji (praca licencjacka) 2014 Hubert Kośmider dr Bogna Szymkiewicz-Kowalska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Świadomość seksualna gimnazjalistów (praca magisterska) 2011 Katarzyna Szklarska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Świadomość prawna wśród sześciolatków na podstawie teorii Leona Petrażyckiego i Jeana Piageta (praca magisterska) 2014 Michalina Urbańska-Kasprzak prof. UW dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Świadomość narodowa repatriantów z Kazachstanu - studium jednego przypadku (praca magisterska) 2008 Anna Szczurek brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Świadomościowe modele życia rodzinnego a realizowane wzory rodzinne. Badanie rodzin bielańskich (Praca magisterska) 2000 Barbara Swan dr Barbara Frątczak-Rudnicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne dla samotnych matek (praca magisterska) 2009 Magdalena Kulińska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Środowisko pracy śródmiejskiego zakładu gastronomicznego (praca magisterska) 2005 Urszula Gralak prof. dr hab. Jacek Kurczewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Środowisko filmowe Polski lat 70-tych. Postawy twórców „kina moralnego niepokoju” (Praca magisterska) 2001 Monika Gniewaszewska prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Środowisko artystyczne na warszawskiej Pradze (praca magisterska) 2008 Małgorzata Schiffers prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Środki kontroli społecznej w internecie (Praca magisterska) 2004 Paweł Mazurek prof. dr hab. Mirosława Marody Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Śmierć papieża Jana Pawła II w mediach elektronicznych. Kulisy i analiza wydarzenia w ujęciu socjologicznym. Praca badawcza na podstawie wywiadów pogłębionych z dziennikarzami, którzy relacjonowali to wydarzenie (praca magisterska) 2009 Agnieszka Witkowicz prof. UW, dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Śmierć opaczna - obraz umierania we współczesnym kinie artystycznym (Praca licencjacka) 2015 Justyna Szklarczyk dr Małgorzata Sikorska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Śmierć Jana Pawła II w internecie (praca magisterska) 2011 Katarzyna Bolanowska prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Śmierć jako nieodłączny element muzyki rockowej (praca magisterska) 2014 Grzegorz Wilpiszewski prof. UW dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Śmierć jako fakt społeczno-kulturowy (Praca magisterska) 2001 Bożena Sobota prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Śmiech w przedsionku władzy. Habitus humorystyczny członków młodzieżówek partyjnych (praca magisterska) 2011 Piotr Kopciński prof. dr hab. Jacek Kurczewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Śluby humanistyczne (praca magisterska) 2014 Ewa Majdecka prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Ślub i wesele - współczesne ceremonie (praca magisterska) 2013 Paulina Kmiecińska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Szwedzki model koegzystencji kultur na podstawie analizy podręczników do nauczania "Religioznawstwa" w szkołach podstawowych (praca magisterska) 2012 Ewelina Kmieciak prof. UW dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sztuka uliczna - geneza, przekaz oraz jej legalna odsłona na przykładzie festiwali street artowych w Polsce (praca magisterska) 2013 Aneta Janczur dr hab. ukasz Gaweł Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Sztuka spacerowania czyli o doświadczeniu przestrzeni miasta (praca magisterska) 2009 Joanna Jezierska-Fijuth prof. dr hab. Aldona Jawłowska-Konstanciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sztuka publiczna w przestrzeni miejskiej na przykładzie działań Pawła Althamera. Studium socjologiczne (praca magisterska) 2012 Marta Szotkowska prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sztuka publiczna i jej wpływ na przestrzeń miejską. Analiza wybranych przykładów (Praca licencjacka) 2015 Zuzanna Radomska dr Sławomir Mandes Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Sztuka na murach ulic – murale warszawskie w opinii mieszkańców, twórców i urzędników (Praca magisterska) 2014 Ewa Siejka dr Małgorzata Głowacka-Grajper Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Sztuka krytyczna kobiet jako forma buntu i poszukiwania tożsamości (praca magisterska) 2011 Justyna Rola dr hab. Beata Kowalska Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Sztuka jako alternatywna forma debaty publicznej (praca magisterska) 2009 Aleksandra Niżyńska prof. dr hab. Jacek Kurczewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Szok w reklamie społecznej. Analiza socjologiczna zjawiska (praca magisterska) 2012 Monika Rodriguez prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Szkolnictwo wyższe a rynek pracy. Przypadek szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1990-2012 (Praca magisterska) 2014 Agata Szczęsna prof. UW, dr hab. Sławomir Łodziński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Szkolnictwo polskie na Litwie w latach 1991-2005 (praca magisterska) 2006 Piotr Łopaciński prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Szkolenia jako forma edukacji ustawicznej w opinii uczestników (Praca magisterska) 2015 Aleksandra Sobota dr hab. Ewa Nasalska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Szerpowie jako wyjątek wśród społeczności ludzkich? Między autoportretem a himalaistyczną legendą (praca magisterska) 2007 Karolina Kitzman dr hab. Joanna Tokarska-Bakir Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Szeregowi zawodowi w Wojsku Polskim - analiza socjologiczna (praca magisterska) 2008 Łukasz Muńdziakiewicz prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Szczęśliwy pracownik, czy pracowity szczęściarz? W poszukiwaniu wzajemnych relacji pomiędzy pracą i szczęściem (Praca magisterska) 2014 Anna Rutkowska dr Piotr Ostrowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy (praca licencjacka) 2011 Sylwia Stachyra dr Magdalena Arczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Szariat w Nigerii. Odnowa religijna czy polityka? (Praca magisterska) 2003 Joanna Solecka prof. UW, dr hab. Sławomir Łodziński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Szanse zawodowe pracowników akademickich (naukowo-dydaktycznych) na uczelniach wyższych w Polsce (Praca magisterska) 2003 Dominika Walczak prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Szanse i zagrożenia dla tożsamości osób wychowanych w rodzinie wielokulturowej (praca licencjacka) 2012 Beata Nowicka dr Ewa Wideł Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Szanse i zagrożenia celów życiowych młodzieży licealnej w efekcie transformacji ustrojowej (praca magisterska) 2005 Katarzyna Kurek prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Szanse i wyzwania dla aktywności zawodowej matek małych dzieci (praca magisterska) 2011 Małgorzata Topczewska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Szaleństwo ujarzmione - strategie władzy i ich implikacje w filozofii Michela Foucault (praca magisterska) 2008 Marta Rusiecka prof. dr hab. Paweł Dybel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sytuacja wielokulturowości z perspektywy przedstawicieli kultury dominującej. Nauczyciele o dzieciach romskich i wietnamskich w polskiej szkole podstawowej (Praca magisterska) 2000 Małgorzata Głowacka prof. dr hab. Ewa Nowicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Sytuacja studentów socjologii I i II stopnia IS UW na warszawskim rynku pracy (Praca licencjacka) 2014 Bartłomiej Płatkowski dr Dariusz Zalewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Sytuacja społeczno-zawodowa i ekonomiczna pielęgniarek w Polsce (Praca magisterska) 2002 Marta Piasecka prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Sytuacja społeczno-prawna uchodźców w Polsce. Opis i analiza na przykładzie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku (praca magisterska) 2008 Monika Wierkiewicz dr Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sytuacja społeczna i ekonomiczna kobiet pozostających na wcześniejszej emeryturze lub pracujących w niepełnym wymiarze czasu z powodu opieki nad wnukami (praca magisterska) 2012 Maria Zalewska-Kruk prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sytuacja rodzinno-społeczna homoseksualnych mężczyzn zarażonych wirusem HIV (praca magisterska) 2007 Elżbieta Iwanicka prof. UW, dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sytuacja osób po 50 roku życia na rynku pracy (praca magisterska) 2010 Małgorzata Rozalska prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy (praca licencjacka) 2013 Katarzyna Cymborska dr Magdalena Arczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sytuacja kobiety w życiu rodzinnym, społecznym i publicznym (praca magisterska) 2008 Małgorzata Stawińska-Turska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sytuacja kobiet w korporacjach z perspektywy rekrutera. Stosunek do dyskryminacji (Praca magisterska) 2015 Agnieszka Sulewska prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy - kobieta dyskryminowana? (praca magisterska) 2007 Karolina Kołodziejczyk prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sytuacja językowa wsi Kamionka Stara w kontekście przemian socjolingwistycznych i kulturowych (praca magisterska) 2003 Marta Wojewódzka prof. dr hab. Elżbieta Smułkowska Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Polskiej
Sytuacja irańskich kobiet 25 lat po rewolucji islamskiej w opiniach liderek grup feministycznych (praca magisterska) 2005 Anna Pietruszka prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Sytuacja ekonomiczna i warunki Ŝycia rodzin wielkomiejskich końca lat 90’ na przykładzie gminy Warszawa-Bielany (Praca magisterska) 2001 Radosław Gawędzki dr Ewa Jaźwińska-Motylska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Sytuacja bytowa rodzin młodzieży gimnazjalnej (praca magisterska) 2004 Renata Strycharz dr hab., prof. UW Anna Kwak Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Sytuacja absolwentów szkół wyższych na lokalnym rynku pracy w latach 2005-2008 na przykładzie miasta Płocka 2010 Dominika Piasecka prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Systemy rekrutacji urzędników służby cywilnej w rozwiniętych państwach demokratycznych i w Polsce. Trendy zmian (Praca magisterska) 2004 Joanna Kontkiewicz prof. dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Systemy pomocy dla studentów w Stanach Zjednoczonych i we Francji. Dwa modele wyrównywania szans edukacyjnych w dostępie do szkolnictwa wyższego (Praca magisterska) 2002 Anna Blumsztajn prof. dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Systemy informacji miejskiej w perspektywie socjologicznej (praca magisterska) 2005 Marian Misiak prof. dr hab. Aldona Jawłowska-Konstanciak Warszawa Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Systemowe zarządzanie konfliktami w organizacjach - teoria i praktyka (praca licencjacka) 2012 Jan Rosner dr Agata Gójska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Strony