Prace naukowe na stopień

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj rosnąco Rok wydania Autor Promotor Miejsce wydania
Trzeci sektor jako zbiorowy pracodawca. Zatrudnieniowe funkcje organizacji pozarządowych na przykładzie młodzieży wchodzącej na rynek pracy (praca licencjacka) 2010 Agata Sawicka dr Marek Rymsza Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Trzcianne - studium przypadku. Trzy obrazy zagłady żydowskiego miasteczka: w lokalnym dyskursie historycznym, w relacjach świadków oraz w filmie antropologicznym (praca magisterska) 2010 Łukasz Konopa prof. UW dr hab. Joanna Tokarska-Bakir Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Trwały i zupełny rozkład pożycia małżeństw, które trwały zaledwie kilka lat. Przyczyny wskazywane przez żony i te wskazywane przez ich mężów (praca magisterska) 2008 Anna Kokeli prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Trwałość prowizorki. Osiedle „profesorskie” na Jelonkach (Praca magisterska) 2004 Piotr Sowiński prof. UW, dr hab. Jan Węgleński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Trwałość i rozpad – syndrom wartości konfucjańskich w procesach kontaktu kulturowego. Analiza wybranych dzieł literatury pięknej (Praca magisterska) 2003 Justyna Jaguścik prof. UW, dr hab. Sławomir Łodziński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Trudne umieranie. Narracyjne przedstawienia choroby i śmierci a doświadczenia osób terminalnie chorych (praca magisterska) 2007 Piotr Szenajch prof. UW, dr hab. Joanna Tokarska-Bakir Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Trudne rozstania - socjologiczna diagnoza zjawiska apostazji w Kościele katolickim (Praca magisterska) 2015 Anna Głowala prof. UW, dr hab. Mirosława Grabowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Trójstronne umowy szkoleniowe. Wieloznaczność oceny programów walki z bezrobociem (Praca magisterska) 2002 Bartosz Pieliński prof. dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Trening interpersonalny jako forma zdobywania umiejętności komunikacyjnych pomocnych w rozwiązywaniu konfliktów w bliskich związkach (praca licencjacka) 2010 Maciej Jaźwiecki dr Bogna Szymkiewicz-Kowalska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Trenerzy fitness: sposób na życie czy zawód? (Praca magisterska) 2014 Agnieszka Sijka prof. dr hab. Wiesława Kozek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Trener pracy jako nowy zawód wspierający zatrudnienie osób niepełnosprawnych (praca licencjacka) 2010 Anna Opolska dr Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Trendy w literaturze dziecięcej na polskim rynku książki (praca magisterska) 2012 Katarzyna Marianowska dr hab. Jan Wojciechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Trend do niekupowania (praca licencjacka) 2012 Ewa Majdecka dr Iwona Oliwińska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Transseksualizm a płeć społeczno-kulturowa w świetle interakcjonizmu symbolicznego (Praca magisterska) 2015 Paulina Janczyk prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Transport w mieście jako arena konfliktu o przestrzeń. Studium na przykładzie Warszawy (Praca magisterska) 2014 Adam Zając dr Aleksandra Grzymała-Kazłowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Transmisja kanonu kulturowego mniejszości narodowych: białoruskiej i ukraińskiej w mediach. Na przykładzie telewizji w Białymstoku (praca magisterska) 2005 Urszula Klimczuk prof. dr hab. Andrzej Sadowski Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Transformacja ustrojowa – złożony układ adaptacyjny w nowych warunkach. Analiza na przykładzie przedsiębiorczości (Praca magisterska) 2003 Kamil Rakocy prof. dr hab. Andrzej Nowak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Transformacja świadomości w ujęciu klasycznej jogi indyjskiej. Przemiana jogiczna a proces indywiduacji i koncepcja jaźni C.G.Junga (praca magisterska) 2005 Monika Maj dr Maria Sokolik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Transformacja obyczajowości ślubnej i weselnej w XX wieku na przykładzie współczesnego ślubu i wesela warszawskiego (praca magisterska) 2006 Karolina Karamuz prof. dr hab. Elżbieta Kaczyńska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Trajektoria obcego (praca magisterska) 2009 Maria Piotrowska prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Trajektoria karier sportowych profesjonalnych piłkarzy (Praca licencjacka) 2015 Klaudia Potapczyk dr Renata Włoch Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Trajektoria i tożsamość w losach starych Niemców z Dolnego Śląska (praca magisterska) 2006 Bożena Pytel prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tożsamość, seksualność, cielesność kobiet. Na przykładzie postaw kobiet z drużyny piłki nożnej (praca magisterska) 2009 Maria Strzałkowska prof. UW dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tożsamość, pogranicze, edukacja (praca magisterska) 2004 Anna Wawrzeniuk prof. dr hab. Mirosław Szymański Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Wydział Pedagogiczny
Tożsamość zbiorowa młodzieży na przykładzie działalności Party Workerów (praca magisterska) 2009 Aneta Romer prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tożsamość zbiorowa homoseksualnych mężczyzn w Polsce (praca magisterska) 2011 Monika Gracz prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tożsamość wirtualna i jej tworzenie w blogosferze (praca magisterska) 2008 Agnieszka Wojnowska prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tożsamość w subkulturze. Na przykładzie analizy tekstów hip hopowców w Polsce (praca magisterska) 2011 Kacper Bauer dr hab. Irena Borowik prof. UJ Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Tożsamość ucznia szkoły średniej (praca magisterska) 2005 Agnieszka Kowalczyk prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Wydział Pedagogiczny
Tożsamość społeczno-kulturowa na pograniczu. Studium porównawcze na przykładzie dwóch polskich wiosek w południowej Bukowinie (praca magisterska) 2011 Natalia Bugalska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tożsamość społeczno-kulturowa "metali" (w świetle badań własnych) (praca magisterska) 2012 Daniel Saczanow prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Tożsamość społeczna wybranych członków mniejszości białoruskiej w Polsce (praca magisterska) 2008 Paweł Ziemilski prof. dr hab. Hanna wida-Ziemba Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tożsamość społeczna w epoce ponowoczesnej na przykładzie prac Zygmunta Baumana (praca licencjacka) 2013 Kamila Kolesińska dr hab. Jacek Sieradzan Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Tożsamość potomków drobnej szlachty podlaskiej na podstawie analizy białostockiego oddziału związku szlachty polskiej (praca magisterska) 2005 Aleksandra Szepietowska dr Robert Wyszyński Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Instytut Socjologii
Tożsamość ponowoczesna jako refleksyjny projekt (praca licencjacka) 2013 Agnieszka Królak dr Paweł Możdżyński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tożsamość partii lewicowych we współczesnej Polsce (praca magisterska) 2008 Arkadiusz Łukaszewicz brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Tożsamość osób z rodzin arystokratycznych. Ciągłość i zmiana (praca magisterska) 2011 Aleksandra Grzegorczyk prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tożsamość osób słabowidzących: stygmat i wyzwanie (praca magisterska) 2007 Małgorzata Dąbrowska dr hab. Małgorzata Melchior Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tożsamość osób niesłyszących i słabosłyszących podczas edukacji szkolnej. (Praca magisterska) 2014 Paulina Skrzypczak dr hab. Lucjan Miś prof. UJ Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Tożsamość narracyjna jednostki a wybrane aspekty funkcjonowania rodzinnego. Analiza porównawcza Polska- Włochy (Praca magisterska) 2005 Karolina Małek dr hab. Anna Cierpka Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Wydział Psychologii
Tożsamość narodowo-państwowa Łotwy (praca magisterska) 2004 Piotr Wawrzyński dr hab. Stanisław Bieleń, prof. UW Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Instytut Stosunków Miedzynarodowych
Tożsamość narodowa w Stanach Zjednoczonych. Fenomen czy upadający mit? (praca magisterska) 2009 Ewa Cyba prof. UW, dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tożsamość narodowa polskich imigrantów w Wiedniu (praca magisterska) 2011 Maja Łapkiewicz prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tożsamość narodowa młodych Polaków z małych miast- na przykładzie Rawy Mazowieckiej i Włodawy (praca magisterska) 2005 Agnieszka Andruchów dr hab., prof. UW Anna Wiłkomirska Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Wydział Pedagogiczny
Tożsamość narodowa krakowskich studentów urodzonych w latach osiemdziesiątych XX wieku (praca magisterska) 2010 Małgorzata Kopecka brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Tożsamość narodowa jednostki na przykładzie naturalizowanych sportowców w Polsce (praca licencjacka) 2015 Aleksandra Rajewska dr Maria Środoń Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tożsamość narodowa i etniczna dwóch pokoleń Zaolzian na podstawie badań biograficznych (praca magisterska) 2012 Magdalena Kozuchova dr hab. Irena Borowik prof. UJ Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Tożsamość narodowa Francuzów (praca magisterska) 2005 Alina Campistro-Kochan prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tożsamość narodowa drugiego pokolenia migrantów z Polski w Niemczech na przykładzie Monachium (praca magisterska) 2010 Dagmara Furmańczyk brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Tożsamość na sprzedaż. Kibice i fani piłki nożnej w świecie konsumpcji na przykładzie wybranych metod marketingowych stosowanych przez Legię Warszawa (praca licencjacka) 2014 Maciej Kośliński dr Albert Jawłowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tożsamość na portalach społecznościowych na przykładzie portalu Facebook (praca magisterska) 2011 Anna Podsiadło prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tożsamość na pograniczu dwóch światów. Tożsamość potomków emigrantów z Zielonego Przylądka w Portugalii (praca magisterska) 2011 Zofia Tomczyńska prof. UW dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tożsamość młodych Warszawiaków w kontekście przestrzeni miejskiej Warszawy (praca magisterska) 2013 Nina Dobaczewska prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tożsamość mieszkańców Sao Paulo a zróżnicowanie kulturowe jego mieszkańców (Praca magisterska) 2004 Angelika Świderska prof. dr hab. Mirosława Czerny Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Centrum Studiów Latynoamerykańskich
Tożsamość mężczyzny w kontekście zmian stereotypu płci społeczno-kulturowej (praca licencjacka) 2014 Weronika Wyrzykowska dr hab. Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tożsamość kulturowa Polaków a ruch folkowy na przykładzie Kapeli ze wsi Warszawa (praca magisterska) 2012 Julian Damentko prof. UW dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tożsamość korporacyjna jednostki (praca magisterska) 2004 Magdalena Kopystyńska prof. dr hab. Stanisław Zapaśnik Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Tożsamość jednostki w zakonie - badania porównawcze żeńskich i męskich zgromadzeń z Krakowa (praca magisterska) 2012 Aurelia Gawryś dr hab. Irena Borowik prof. UJ Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Tożsamość jako symptom kultury. Proces kształtowania tożsamości jednostki w kontekście kontaktów wielokulturowych (Praca magisterska) 2004 Marta Nadolińska prof. dr hab. Leszek Korporowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Tożsamość Indian Ameryki Północnej we współczesnym świecie (praca magisterska) 2001 Paulina Rogala prof. UW dr hab. Barbara Fatyga ISNS UW
Tożsamość i rola kobiety żydowskiej w Polsce na przykładzie Krakowa: perspektywa feministyczna (praca magisterska) 2009 Katarzyna Czerwonogóra brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Tożsamość i indywidualizm w epoce ponowoczesnej (praca magisterska) 2008 Anna Dworak prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tożsamość i identyfikacja z miastem mieszkańców Oświęcimia (Praca magisterska) 2001 Alicja Malinowska prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Tożsamość europejska w warunkach globalizacji. Polityka kulturalna Unii Europejskiej (praca magisterska) 2004 Zofia Lelek-Torchalska prof. dr hab. Grażyna Michałowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Instytut Stosunków Miedzynarodowych
Tożsamość europejska w świadomości studentów polskich oraz czeskich. Studium porównawcze (praca magisterska) 2014 Karolina Fiut dr hab. Andrzej Bukowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Tożsamość europejska młodzieży licealnej- Warszawy, Płocka, Oleśnicy (praca magisterska) 2004 Renata Bancarzewska prof. dr hab. Roch Sulima Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Wydział Polonistyki
Tożsamość etniczno-kulturowa mieszkańców wyznania prawosławnego na Podlasiu (ze szczególnym uwzględnieniem własnych badań terenowych.) (praca licencjacka) 2010 Marta Uściłko prof. dr hab. Siarhei Yatskevich Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Tożsamość etniczna potomków małżeństw mieszanych narodowo (Praca magisterska) 2002 Barbara Bosek prof. dr hab. Ewa Nowicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Tożsamość definiowana przez konsumpcję, na przykładzie analizy tekstów polskiej muzyki rap (praca magisterska) 2012 Przemysław Tomaszewski dr hab. Wiesław Gumuła prof UJ Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Tożsamość członków Szarych Szeregów (praca magisterska) 2011 Julia Prządka prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tożsamość członków chóru gospel. Studium przypadku (praca magisterska) 2009 Aneta Kun prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tożsamość bezrobotnych z praskiego "Trójkąta bermudzkiego" jakie identyfikacje wybierają i dlaczego? (praca magisterska) 2005 Agata Anisimowicz dr Marek Tabin Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
Tożsamość Beta Izraela. Między dyskursem koloru, religią i państwem (praca magisterska) 2009 Karolina Chodorowska brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Tożsamość a schizofrenia - wpływ doświadczenia choroby psychicznej na procesy konstruowania sensu (praca magisterska) 2011 Katarzyna Kraus dr hab. Hubert Kaszyński Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Toy Story, czyli interakcje społeczne w pracy ekspedienta (Praca licencjacka) 2015 Marta Brzywczy dr Sławomir Mandes Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Towarzyskość” Georga Simmla i „ Artystyczny styl życia” Pierre’a Bourdieu jako odzwierciedlenie postaci barona Warszawskiej Cyganerii Artystycznej- Franciszka Fiszera (praca licencjacka) 2013 Natalia Kobryń prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Totalitaryzm jako nowy porządek (praca magisterska) 2014 Piotr Górski prof. dr hab. Marcin Król Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tolerancja wobec osób zorientowanych homoseksualnie (praca magisterska) 2013 Aleksandra Żymańczyk dr Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
To ile pani z tego opuści? - analiza interakcji konsumenckich zachodzących na bazarach i targowiskach (praca magisterska) 2014 Ewelina Czachowska prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tło filozoficzne oraz podstawy funkcjonowania ładu spontanicznego F.A. von Hayeka (praca magisterska) 2012 Maciej Smrokowski prof. dr hab. Marcin Król Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Terroryzm jako zagrożenie dla współczesnego społeczeństwa na przykładzie zamachu w Norwegii (praca magisterska) 2013 Katarzyna Karwacka dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Terroryzm a media. Rola mediów w zarządzaniu sytuacją kryzysową (Praca magisterska) 2003 Rafał Grzegorkiewicz dr hab. Piotr Chmielewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Terrorysta-muzułmanin? Wpływ prezentacji problemu terroryzmu w polskich tygodnikach opiniotwórczych na postrzeganie ludności arabskiej (praca magisterska) 2014 Aleksandra Binczycka prof. dr hab. Bogusław Nierenberg Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Terenowe oddziały partii politycznych w lokalnym otoczeniu – tworzenie wizerunku i strategia działania (Praca magisterska) 2000 Katarzyna Batko prof. UW, dr hab. Mirosława Grabowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Teorie spiskowe o zasięgu globalnym na przykładzie Masonów i grupy Bilderberg (praca magisterska) 2006 Piotr Świeboda prof. dr hab. Stanisław Zapaśnik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Teorie rozwiązywania konfliktów w świetle konfliktów w Afryce. Przykład konfliktu w Nigerii (praca licencjacka) 2012 Martyna Lis dr Bogna Szymkiewicz-Kowalska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Teoria społeczna Michela Foucaulta oraz jej źródła i inspiracje (praca magisterska) 2009 Artur Gacparski prof. dr hab. Paweł Dybel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Teoria socjologiczna a transformacja ustrojowa w Polsce (Praca magisterska) 2003 Karolina Wigura prof. dr hab. Edmund Wnuk-Lipiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Teoria nerwicy w ujęciu Zygmunta Freuda i Karen Horney (praca magisterska) 2009 Emilia Ufa prof. dr hab. Paweł Dybel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Teoria nacjonalizmu Ernesta Gellnera. Próba krytyki (praca licencjacka) 2012 Kacper Ziemba dr hab. Marek Cichocki Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Teoria klasy politycznej Gaetana Moski w zastosowaniu do społeczeństw demokratycznych – wybrane zagadnienia (Praca magisterska) 2004 Paweł Penszko prof. UW, dr hab. Michał Pohoski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Teoria i praktyka społeczeństwa obywatelskiego w perspektywie antyhumanistycznej koncepcji człowieka (praca licencjacka) 2013 Adam Suwiński dr hab. Marek Cichocki Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Teoria i praktyka propagandy na przykładzie audycji Radia Maryja (praca magisterska) 2008 Krzysztof Dziomdziora dr Marek Kłosiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Teoria i praktyka prawa zwyczajowego we wspólnocie działkowców (praca magisterska) 2010 Anna Jaranowska prof. dr hab. Jacek Kurczewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Teoria i praktyka demokracji bezpośredniej (Praca magisterska) 2002 Tomasz Sygnowski dr hab. Piotr Chmielewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Teoria dysonansu poznawczego. Obszary zastosowań i główne modyfikacje (praca licencjacka) 2015 Aleksandra Cherian dr Ewa Gniazdowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Teoria domen symbolicznych a izraelskopalestyński konflikt etniczny (praca licencjacka) 2013 Julia Lisiecka dr Bartłomiej Walczak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Teoretyczne założenia pracy socjalnej z rodziną a praktyka (praca magisterska) 2008 Monika Deszczka prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Teologia narodu i konstruktywizm – dwie perspektywy na powstanie i znaczenie idei narodowej (praca licencjacka) 2012 Ryszard Liebert dr hab. Marek Cichocki Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tendencja do odraczania we współczesnym świecie (Praca magisterska) 2002 Małgorzata Karolczuk prof. UW, dr hab. Anna Giza-Poleszczuk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii

Strony