Prace naukowe na stopień

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj rosnąco Rok wydania Autor Promotor Miejsce wydania
Zespół autonomiczny w systemie produkcji ciągłej (Praca magisterska) 2003 Tomasz Zieliński prof. dr hab. Wiesława Kozek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zdrowie – utopia czy osiągalny cel? (praca licencjacka) 2013 Joanna Zakrzewska dr Marek Kłosiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zdrowe odżywianie się jako zjawisko społeczne (na podstawie analizy miesięcznika "Sól i Pieprz") (praca magisterska) 2006 Katarzyna Korzan-Kępkowska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zdrada w małżeństwie - różnice w poglądach mężczyzn i kobiet (praca magisterska) 2005 Magdalena Sputo prof. dr hab. Anna Kwak Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Zdrada w małżeństwie - różnice w poglądach mężczyzn i kobiet (praca magisterska) 2005 Magdalena Sputo prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Zderzenie kultury kubańskiej i polskiej w świetle wywiadów (praca magisterska) 2005 Monika Jakubiak prof. dr hab. Jacek Kurczewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zawód rodzic. Realizacja rodzicielstwa w rodzinach z małymi dziećmi (praca magisterska) 2006 Wioletta Bielińska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zawód pilota wojskowego. Analiza socjologiczna (praca magisterska) 2009 Katarzyna Berezińska prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zawód muzyka - analiza socjologiczna (praca magisterska) 2014 Karolina Tomaszewska prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zawód didżej: między powołaniem a rzemiosłem artystycznym (praca magisterska) 2010 Jan Stanisław Wyspiański prof. dr hab. Jan Poleszczuk Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Zaufanie. Obraz polityków w oczach internautów (praca magisterska) 2013 Ewa Pomian-Jażdżewska prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zaufanie w życiu szkolnym (Praca licencjacka) 2015 Kinga Gracka dr Sławomir Mandes Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zaufanie społeczne a zjawisko grodzenia osiedli w Polsce na przykładzie Warszawy (praca licencjacka) 2011 Nina Dobaczewska dr Agata Gójska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zaufanie i rzeczywistość (praca magisterska) 2007 Arkadiusz Gerot prof. dr hab. Paweł Dybel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zaufanie do koalicji rządzącej w Polsce po katastrofie smoleńskiej na podstawie wybranych grup społecznych (praca magisterska) 2012 Katarzyna Setniewska dr Zbigniew Czwartosz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zatrudnienie wspomagane na otwartym rynku pracy jako forma rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie (praca licencjacka) 2010 Maria Bolewska dr hab. Magdalena Dudkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zatrudnienie osób pozbawionych wolności (praca magisterska) 2009 Katarzyna Zwęglińska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zatrudnienie młodych osób w organizacjach pozarządowych (praca magisterska) 2011 Milena Artych prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zaszybki. Analiza obrazu (praca magisterska) 2007 Aleksandra Merecz prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zastosowanie sieci neuronowych w badaniach społecznych (Praca magisterska) 2002 Dobromir Ciaś dr Henryk Banaszak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zastosowania marketingowych metod badawczych w polityce (Praca magisterska) 2004 Filip Raciborski prof. UW, dr hab. Mirosława Grabowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zastępcze formy opieki nad dziećmi (Praca magisterska) 2000 Marcin Zieliński prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych (praca licencjacka) 2012 Aleksandra Kurlanc dr Marek Rymsza Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie (praca magisterska) 2008 Aneta Bawolik prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zarządzanie wizerunkiem firmy i informacją w sytuacji kryzysowej (Praca magisterska) 2001 Paweł Gałązka dr hab. Piotr Chmielewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zarządzanie sprzedażą aukcyjną na rynku dzieł sztuki w Polsce. Przykład Domu Aukcyjnego Abbey House S.A. (praca magisterska) 2014 Marta Kluczewska dr hab. ukasz Gaweł Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Zarządzanie reputacją firmy (Praca magisterska) 2000 Agnieszka Zychora prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zarządzanie przez jakość w edukacji. Studium kultury jakości (Praca magisterska) 2000 Marcin Michna prof. dr hab. Leszek Korporowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zarządzanie personelem pielęgniarskim w placówkach medycznych (na przykładzie zakładów opieki zdrowotnej) (praca magisterska) 2004 Anna Berańska-Brokma prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Zarządzanie partycypacyjne - teorie, badania, metody i praktyka w wybranych krajach (Praca magisterska) 2001 Anna Stembrowicz prof. dr hab. Wiesława Kozek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zarządzanie na rynku doznań na przykładzie festiwalu Sacrum Profanum (praca magisterska) 2013 Patrycja Cyganek dr hab. ukasz Gaweł Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Zarządzanie muzeami skansenowskimi w świetle koncepcji marketingowych na przykładzie Sądeckiego Parku Etnograficznego (praca magisterska) 2013 Anna Mietła dr hab. ukasz Gaweł
Zarządzanie muzeami historycznymi jako szczególnymi nośnikami pamięci zbiorowej (praca magisterska) 2013 Jarosław Klaś prof. dr hab. Emil Orzechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
ZARZĄDZANIE KULTURĄ W UZDROWISKACH NA PRZYKŁADZIE RABKI- ZDRÓJ I SZCZAWNICY (praca magisterska) 2013 Justyna Kania prof. dr hab. Emil Orzechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
ZARZĄDZANIE KULTURĄ W KRAKOWSKICH TEATRACH SAMORZĄDOWYCH - na podstawie badania kultury organizacyjnej Teatru „Bagatela” im. T. Boya-Żeleńskiego i Teatru Ludowego w Krakowie (praca magisterska) 2013 Dawid Hoinkis prof. dr hab. Emil Orzechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Zarządzanie jakością w organizacji. Kierunki rozwoju podejścia do jakości w dzisiejszej gospodarce, teoria TQM i normy ISO serii 9000 (Praca magisterska) 2002 Krzysztof Guzek dr hab. Jan Poleszczuk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zarządzanie emocjami w organizacjach a kultura organizacyjna firmy kurierskiej (Praca magisterska) 2014 Monika Laskowska prof. dr hab. Wiesława Kozek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zarys białoruskiego amatorskiego ruchu kulturalnego na Białostocczyźnie w latach 1953-2006 - zespoły śpiewane (praca magisterska) 2007 Konrad Pawluczuk prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Zaprogramowana dorosłość? Analiza procesu wchodzenia w dorosłość studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska) 2006 Kamila Kledyńska prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Założenia Teorii Sprawiedliwości (praca magisterska) 2010 Mateusz Nowak prof. dr hab. Paweł Dybel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zakupy spożywcze na przestrzeni międzypokoleniowej (Praca magisterska) 2014 Małgorzata Sobieska prof. UW, dr hab. Anna Giza-Poleszczuk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zakupoholizm jako nowe uzależnienie (praca magisterska) 2012 Sylwia Grochowska prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zakorzenienie a deasymilacja – powojenne pokolenie polskich Żydów (Praca magisterska) 2002 Urszula Pękała dr Marek Tabin Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zagubieni we współczesnym świecie - zatracanie więzi rodzinnych (praca magisterska) 2009 Emilia Chojnacka prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zagrożenie zaburzeniami łaknienia wśród młodzieży. Analiza wybranych czynników ryzyka (praca magisterska) 2009 Małgorzata Berdychowska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zagrożenia prywatności, analiza porównawcza (praca magisterska) 2008 Marcin Bosakirski prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zadowoleni prekariusze, czyli kto i dlaczego wśród współczesnych prekariuszy może być zadowolony ze swojego rynku pracy (Praca licencjacka) 2015 Iwona Bieniek dr Dariusz Zalewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zadania polityki rodzinnej i ich realizacja w latach 2005-2010 (praca magisterska) 2011 Kamila Sieradzka prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zacieranie się różnic między płciami (praca magisterska) 2013 Marta Półkoszek prof. UW dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zachód i Wschód w dyskursie publicznym. Polska publicystyka w latach 2001-2003 (Praca magisterska) 2004 Katarzyna Kucharska prof. dr hab. Witold Morawski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zachowywanie pamięci dziedzictw lokalnych wybranych regionów Polski (praca magisterska) 2013 Karolina Domanik dr hab. ukasz Gaweł Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Zachowanie tradycji wśród potomków Braci Czeskich mieszkających w Żłobnicy obok Kleszczowa w województwie łódzkim (praca magisterska) 2010 Agnieszka Frankiewicz prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zachowanie kultury macierzystej w obcym otoczeniu kulturowym na przykładzie Węgrów w Polsce (Praca magisterska) 2001 Katarzyna Pisarzewska prof. dr hab. Aleksandra Jasińska-Kania Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zachowania rytualne i zasady w judo (praca licencjacka) 2012 Adam Kuryło dr Ewa Gniazdowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zachowania rodzicielskich młodych matek. Poszukiwanie źródeł (praca magisterska) 2009 Karolina Fotyga-Lipińska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zachowania przestrzenne komunikacyjne mieszkańców aglomeracji warszawskiej na przykładzie gmin Radzymin i Dąbrówka (Praca magisterska) 2000 Robert Wiśniewski prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zachowania prozdrowotne kobiet i mężczyzn w wieku 30 - 50 lat (praca magisterska) 2008 Katarzyna Mizera prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zachowania konformistyczne w różnych fazach życia w perspektywie psychologii ewolucyjnej (Praca magisterska) 2004 Robert Drożdzikowski prof. UW, dr hab. Anna Giza-Poleszczuk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zachowania koalicyjne w polskim systemie politycznym (Praca magisterska) 2003 Olga Wiatr prof. dr hab. Jacek Raciborski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zachowania i opinie studentów wobec alkoholu i alkoholizmu (praca magisterska) 2012 Dorota Zacharska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zachowania agresywne młodzieży w środowisku szkolnym (praca magisterska) 2007 Maria Szczypińska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zaburzenia seksualności Polaków jako wyznacznik definiowania współczesnych przemian męskości (Praca licencjacka) 2014 Zuzanna Kolmus dr hab. Urszula Kurczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zaburzenia psychiczne w świadomości młodych Polaków w latach 2006-2011 (praca magisterska) 2011 Kamila Szilder prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia, ortoreksja (praca licencjacka) 2012 Magdalena Wojciechowska prof. UW dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zaburzenia odżywiania u kobiet w Polsce. Analiza socjologiczna (Praca magisterska) 2000 Ewa Kuklo prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zaburzenia odżywiania - wiedza i postawy prezentowane przez uczniów warszawskich liceów (praca magisterska) 2006 Anna Kuropatwa-Strabużyńska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zabójstwo honorowe - definicja i zarys problemu (praca licencjacka) 2014 Justyna Grzelak dr hab. Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zabawowy świat mangi i anime w Polsce (praca magisterska) 2009 Agata Dutkiewicz prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zaangażowanie społeczne wolontariuszy na przykładzie Świątecznej Zbiórki Żywności (praca licencjacka) 2011 Magdalena Trzórznicka dr hab. Magdalena Dudkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Z ziemi polskiej do włoskiej... Próba analizy migracji Polaków na Półwysep Apeniński (praca magisterska) 2012 Stanisław Chyla-Smyk prof. dr hab. Paweł Dybel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Z ulicy do galerii, czyli o polskim street arcie na przykładzie grupy vle[v]net (Praca licencjacka) 2015 Agata Karwacka dr Aleksandra Lompart Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Z powiatu hrubieszowskiego do stolicy - analiza doświadczenia biograficznego młodych migrantów (praca magisterska) 2005 Wioletta Bąk dr hab. Małgorzata Melchior Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Z dala od domu. Boże Narodzenie w Szanghaju z perspektywy obcokrajowców (praca licencjacka) 2012 Anna Fundowicz dr Albert Jawłowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wzór osobowy współczesnej kobiety widziany z perspektywy myśli katolickiej i feministycznej (praca magisterska) 2008 Sylwia Rotkiewicz prof. UW, dr hab. Nina Kraśko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wzór osobowy kobiety w czasopiśmie "Gospodyni" (praca magisterska) 2006 Anna Kucharczyk prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wzór osobowy harcerza propagowany w polskich organizacjach harcerskich. Próba rekonstrukcji (praca magisterska) 2008 Aleksander Franas prof. UW, dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wzór kulturowy współczesnego ojca (praca magisterska) 2012 Katarzyna Kotnowska-Boruc prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wzorzec panieństwa w relacji trzech pokoleń kobiet (praca magisterska) 2010 Magdalena Paluch prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wzory zachowań i regulatory przynależności wśród miłośników seriali nowej generacji (praca magisterska) 2011 Karolina Kopińska prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wzory tożsamości we współczesnej kulturze popularnej na przykładzie czasopism młodzieżowych (Praca magisterska) 2001 Joanna Zawistowska dr Alina Kapciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wzory osobowe pracownika i pracodawcy (praca licencjacka) 2011 Magdalena Jankowska dr Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wzory osobowe partnerów poszukiwanych w biurach matrymonialnych: Warszawianka i Duetcentrum (praca magisterska) 2009 Małgorzata Nowogońska prof. UW, dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wzory miłości w polskich programach matrymonialnych typu reality-show (Praca licencjacka) 2015 Katarzyna Smolak dr Małgorzata Sikorska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wzory męskości i kobiecości w reklamie XXI wieku (praca magisterska) 2014 Monika Chronowska prof. dr hab. Bogusław Nierenberg Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Wzorce kobiecości lansowane w prasie kobiecej (praca magisterska) 2004 Magdalena Witkowska dr Ewa Gniazdowska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Występowanie zachowań agresywnych i przemocowych wśród młodzieży na podstawie badania uczniów warszawskiego gminazjum (praca magisterska) 2011 Julia Popławska dr Grażyna Fluderska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wystawy historyczne na wrocławskim Rynku jako forma przywracania pamięci o przeszłości (praca magisterska) 2013 Hanna Grduszak dr hab. ukasz Gaweł Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Wysokofunkcjonujące osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych (praca magisterska) 2012 Patrycja Dewor prof. UW dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wypalenie zawodowe w zawodach medycznych (praca magisterska) 2011 Kamila Wiktorzak prof. UW dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wypadki przy pracy jako determinanta jakości pracy (praca licencjacka) 2010 Agnieszka Wasilewicz dr Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wyobrażenia przyszłych ról kobiet studiujących. Tradycja czy zmiana pokoleniowa w Rosji (praca magisterska) 2014 Juliia Liamina prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wyobrażenia oraz rzeczywistość zaręczyn i narzeczeństwa jako faktów społeczno-kulturowych w perspektywie współczesnej i historycznej (praca magisterska) 2008 Monika Sowińska dr Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wymiary małżeństwa (Praca magisterska) 2002 Joanna Wierchowicz prof. UW, dr hab. Anna Giza-Poleszczuk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wymiany głosów w zgromadzeniach ustawodawczych (Praca magisterska) 2001 Radosław Mościcki prof. dr hab. Grzegorz Lissowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wykorzystanie technik perswazyjnych w filmie dokumentalnym na przykładzie obrazu „Armadillo – wojna jest w nas” (praca licencjacka) 2013 Katarzyna Kułaga dr Tomasz Olczyk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wykorzystanie serwisów społecznościowych w celach marketingowych na przykładzie Coca-Coli i Pepsi (Praca magisterska) 2015 Agnieszka Lekszycka prof. dr hab. Mirosława Marody Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wykorzystanie metody dramy w terapii rodzin – propozycja badań (praca licencjacka) 2013 Janina Tabernacka dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wykorzystanie Internetu przez Studentów Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska) 2008 Katarzyna Majewska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wykluczenie społeczne i formy pracy z osobami wykluczonymi (praca magisterska) 2012 Katarzyna Niezgodzka prof. UW dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wykluczenie społeczne bezrobotnych kobiet po pięćdziesiątym roku życia (praca magisterska) 2007 Justyna Okurowska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Strony