ŚRODOWISKO

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła ŚRODOWISKO

Wg Encyklopedii antropologii Społeczno-kulturowej (2002) 2008: "W potocznym użyciu termin <środowisko> odnosi się do zespołu czynników niepochodzących od człowieka, które na niego wpływają. Podobnie jak słowo <przyroda>, termin ten oznacza kontekst biofizyczny, <świat naturalny>, w którym żyjemy. W mniej oczywisty sposób wiąże się on z dualizmem (...) natura-kultura. Jest to termin zasadniczo antropocentryczny, odmalowujący ludzkość jako otoczoną przez określone czynniki biofizyczne. Środowisko odnosi się nie tylko do kontekstu biofizycznego, lecz także do ludzkiej interakcji z tym kontekstem oraz do interpretacji tegoż kontekstu. Jeżeli używamy słowa <środowisko> w jego etymologicznym sensie <otoczenia>, wtedy termin <antropologia środowiskowa> staje się tautologią, jako że antropologia, która nie dostarcza holistycznej analizy kontekstu, jest bezużyteczna."

Źródło definicji (papierowe): Alan Barnard, Jonathan Spencer, Encyklopedia antropologii społeczno-kulturowej, Warszawa: Volumen, 2008, s.605.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga