KRYTYKA TEATRALNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła KRYTYKA TEATRALNA

Działalność związana z relacjonowaniem, opiniowaniem, interpretacją i oceną bieżącej twórczości teatralnej. Krytyka teatralna stanowi świadectwo uczestnictwa w zdarzeniu teatralnym i odbioru sztuki teatru podane do publicznej wiadomości. Chociaż znane są różne formy krytyki, np. krytyka oralna – radiowa, telewizyjna, zwykło się ją sytuować w przestrzeni piśmiennictwa. Krytyka teatralna to przede wszystkim dział publicystyki kulturalnej, którego dominantą gatunkową jest recenzja, obok form publicystycznych, takich jak felieton, artykuł, esej, komentarz oraz form informacyjnych: wzmianka, notatka, sprawozdanie, reportaż, wywiad, sylwetka. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): Encyklopedia teatru polskiego
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga