KRYTYCYZM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła KRYTYCYZM

Krytycyzm [gr. kritikòs – osądzający] (...) 1. Poddawanie twierdzeń, przed ich przyjęciem, racjonalnej kontroli. 2. Stanowisko, według którego krytyka poznania stanowi wstępny warunek wszelkich dociekań filozoficznych. 3. Nazwa doktryny Immanuela Kanta (...); ma ona wyrażać ideę filozofii transcendentalnej (...) mianowicie ustalenie granic rozumu, tzn. tego, jakie twierdzenia może on formułować w sposób apodyktyczny. Tak rozumiany krytycyzm przeciwstawny jest dogmatyzmowi (...).

Źródło definicji (papierowe): Antoni Podsiad, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2000, s.464.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit