USŁUGA MEDIALNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła USŁUGA MEDIALNA

"usługą medialną jest usługa w postaci programu albo audiowizualnej usługi medialnej na żądanie, za którą odpowiedzialność redakcyjną ponosi jej dostawca i której podstawowym celem jest dostarczanie poprzez sieci telekomunikacyjne ogółowi odbiorców audycji, w celach informacyjnych, rozrywkowych lub edukacyjnych; usługą medialną jest także przekaz handlowy(...)"

Źródło definicji (elektroniczne): Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, art.4 pkt 1
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga