KATEGORYZACJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła KATEGORYZACJA

 1) Włodzimierz Szewczuk (red.), Słownik Psychologiczny (1985): "Kategoryzacja, przyporządkowanie określonych elementów przedmiotowych (zjawisk, sytuacji, przedmiotów) do określonych słów, jako nosicieli kategorii pojęciowych; kategoryzacja odgrywa organizującą rolę w procesach poznawczych."

Źródło definicji (papierowe): Włodzimierz Szewczuk, Słownik Psychologiczny, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1985, wyd. II, s.122.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła KATEGORYZACJA

1) Wg Edmunda Leacha (1976): " (...) podkreślić chcę, że cały ten proces członowania zewnętrznego świata na ponazywane kategorie, a przeto stwarzanie kategorii dopasowanych do naszych społecznych rozwiązań, zależy od faktu, że pomimo ograniczeń naszej zdolności do zmiany zewnętrznego środowiska, posiadamy w zasadzie nieograniczoną zdolność do myślowych manipulacji internalizowaną wersją środowiska, którą nosimy w naszych głowach."

2) Wg Lawrence'a Barsalou (1992): [odbywa się w 5 etapach - BF]

1) stworzenie strukturalnego opisu obiektu

2) poszukiwanie w obrębie kategorii przedstawicieli zbliżonych do opisu strukturalnego

3) wybór najbardziej zbliżonej reprezentacji

4) sformułowanie wniosków dotyczących obiektu

5) przechowanie informacji o przeprowadzonej kategoryzacji.

Źródło definicji (papierowe): 1) Edmund Leach, Kultura i komunikowanie, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2010, s. 49. , Źródło definicji (papierowe): 2) Lawrence Barsalou, Cognitive Psychology: An Overviev for Cognitive Scientists, New York: Hillsdale, Lawerence Erlbaum, 1992, s.26.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga