CZYTELNICTWO

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła CZYTELNICTWO

1. Czytanie książek i prasy jako zjawisko społeczne. 2. Proces społecznej komunikacji polegający na przyswajaniu przez czytelników piśmienniczego dorobku kulturalnego. 3. Zespół uwarunkowanych czynnikami społecznymi i psychofizycznymi zjawisk i procesów związanych ze stosunkiem czytelników do książek i prasy, korzystaniem z nich i oddziaływaniem lektury na odbiorców. 

Źródło definicji (papierowe): Leksykon PWN, Warszawa: PWN, 2004, s.244.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła CZYTELNICTWO

Czytelnictwo to odsetek grupy docelowej, który zetknął się z konkretnym tytułem prasowym lub inaczej, jaki zasięg ma dane pismo. Przy określaniu tego parametru pomocne są badania czytelnictwa. Najbardziej popularnym badaniem jest PBC General (SMG/KRC), które swym zasięgiem obejmuje ponad 440 tytułów prasowych. Co miesiąc badanych jest około 3000 Polaków powyżej 15-go roku życia. Badanie przeprowadzane jest metodą osobistych wywiadów ankietowych według kwestionariusza opartego na metodologii Recent ReadingRecent reading to metodologia polegająca na przypominaniu sobie przez respondenta sytuacji czytania lub przeglądania pisma w ściśle określonym czasie dostosowanym do cyklu ukazywania się danego tytułu. Każdego dnia badana jest inna reprezentatywna próba dorosłej populacji Polski, której członków pyta się o to, jakie gazety czytali wczoraj, jakie tygodniki w ciągu ostatnich 7 dni, jakie miesięczniki w ciągu ostatnich 30 dni, itd. Taka metodologia daje możliwość dokładnego oszacowania czytelnictwa kolejnych wydań gazet z dokładnością do dni tygodnia. Dzięki badaniu możliwe jest sprawdzenie, jakie pisma są czytane przez poszczególne grupy celowe, scharakteryzowane ze względu na różne zmienne, np. płeć, wiek, wielkość miejscowości zamieszkania.

Źródło definicji (elektroniczne): "Czytelnictwo" w Słowniku Badań na stronie MediaRun.pl
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga