KULTURA CZYTELNICZA

to integralny zespół zainteresowań, nawyków, sprawności, umiejętności i wiadomości czytelniczych, umożliwiający człowiekowi najkorzystniejsze dla wszechstronnego rozwoju jego osobowości i twórczego funkcjonowania w społeczeństwie obcowanie ze słowem drukowanym. Do podstawowych jej elementów należą: systematyczny kontakt z książką i prasą, umiejętność doboru lektury i korzystania z informacji, odpowiednia metoda czytania, dążność do posiadania własnego księgozbioru oraz umiejętne spożytkowanie treści lektur. (...)

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Kazimierz Wojciechowski (red.), Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych, Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1986, s.49.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 12 Grudzień, 2013 - 22:22