KSIĄŻKA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła KSIĄŻKA

Wydawnictwo zwarte o objętości co najmniej 49 stron nie wliczając okładki, wydane w danym kraju i ogólnie dostępne.

Źródło definicji (papierowe): PN-EN ISO 9707: 1998; Kultura w 2009 r., Warszawa: GUS, 2010, s.168.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła KSIĄŻKA

Słownik terminologii medialnej definiuje książkę jako: "nieperiodyczny druk o formie -> KODEKSU o objętości wg norm UNESCO co najmniej 49 stron (-> BROSZURA). (...)".

Źródło definicji (papierowe): Walery Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków:Universitas, 2006, s.108.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga