CHARAKTER

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła CHARAKTER

1) Wg Słownika psychologicznego (1985): Charakter [to] względnie trwałe właściwości postępowania człowieka, w których wyraża się jego stosunek do innych ludzi, do samego siebie, do własnego działania; w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku psychologowie często utożsamiali charakter  z osobowością, co nawiązywało do tradycji sięgających czasów starożytnych (Plutarch); współcześnie charakter ujmuje się jako jeden z istotnych wymiarów lub jako składnik osobowości; jeżeli chodzi o genezę, to kierunki idealistyczne szukały jego uwarunkowań w samej psychice człowieka, natomiast kierunki materialistyczne akcentowały rolę wychowania jako decydującą. 

2) Wg Słownika pojęć z zakresu psychologii: "Charakter - (z gr.) - piętno, cecha, wizerunek lub właściwość. Zespół cech wyróżniających dany przedmiot, zjawisko, osobę od innych tego samego rodzaju, np. ze względu na wygląd, postać, działanie czy zachowanie. W psychologii charakter rozumiany jest jako: zespół cech psychicznych danej osoby, które ujawniają się w jej zachowaniu, sposobie bycia, usposobieniu. Pojęcie utożsamiane w tym znaczeniu z osobowością. Zespół tych cech osobowości, które związane są z przekonaniami moralnymi. Pojęcie używane do pozytywnego i negatywnego wartościowania osobowości jednostki, np. szlachetny charakter, niezłomny, osoba o silnej woli, ale: bez charakteru, egoistyczna, o słabym charakterze. Ze względu na normatywne konotacje, pojęcie rzadziej używane we współczesnej psychologii niż osobowość. Badaniem charakteru zajmuje się charakterologia, która m.in. tworzy i analizuje typologie charakteru."

 (drobne zmiany red. - BF)

3) Wg Jana Białostockiego 2009, powołującego się na "Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers par une société de gens de lettres mis en ordre et publié par m. Diderot et m. D'Alembert" (1781-2; s. 296): "(...) w odniesieniu do malarstwa mowa jest o czterech przynajmniej zakresach tego słowa: 1) jakości, odróżniające jedną rzecz od drugiej; 2) zgodność środków artystycznych z przedstawianymi rzeczami; 3) wyrażenie uczuć przeżywanych przez postać przedstawianą; 4) dobry lub zły sposób rysowania lub malowania,  maniera lub styl."

Źródło definicji (papierowe): 1) Włodzimierz Szewczuk (red.), Słownik psychologiczny, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1985, ss. 45-46., Źródło definicji (papierowe): 3) Jan Białostocki,O dawnej sztuce jej teorii i historii, Gdańsk: Wyd. słowo/obraz/terytorium, 2009, s. 37.
Źródło definicji (elektroniczne): 2) hasło "Charakter" w Słowniku pojęć z zakresu psychologii
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit