CHARAKTER

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła CHARAKTER

1) Wg Słownika psychologicznego: Charakter [to] względnie trwałe właściwości postępowania człowieka, w których wyraża się jego stosunek do innych ludzi, do samego siebie, do własnego działania; w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku psychologowie często utożsamiali charakter  z osobowością, co nawiązywało do tradycji sięgających czasów starożytnych (Plutarch); współcześnie charakter ujmuje się jako jeden z istotnych wymiarów lub jako składnik osobowości; jeżeli chodzi o genezę, to kierunki idealistyczne szukały jego uwarunkowań w samej psychice człowieka, natomiast kierunki materialistyczne akcentowały rolę wychowania jako decydującą. 

2) Wg Słownika pojęć z zakresu psychologii: "Charakter - (z gr.) - piętno, cecha, wizerunek lub właściwość. Zespół cech wyróżniających dany przedmiot, zjawisko, osobę od innych tego samego rodzaju, np. ze względu na wygląd, postać, działanie czy zachowanie. W psychologii charakter rozumiany jest jako: zespół cech psychicznych danej osoby, które ujawniają się w jej zachowaniu, sposobie bycia, usposobieniu. Pojęcie utożsamiane w tym znaczeniu z osobowością. Zespół tych cech osobowości, które związane są z przekonaniami moralnymi. Pojęcie używane do pozytywnego i negatywnego wartościowania osobowości jednostki, np. szlachetny charakter, niezłomny, osoba o silnej woli, ale: bez charakteru, egoistyczna, o słabym charakterze. Ze względu na normatywne konotacje, pojęcie rzadziej używane we współczesnej psychologii niż osobowość. Badaniem charakteru zajmuje się charakterologia, która m.in. tworzy i analizuje typologie charakteru."

 (drobne zmiany red. - BF)

Źródło definicji (papierowe): 1) Włodzimierz Szewczuk (red.), Słownik psychologiczny, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1985, ss. 45-46.
Źródło definicji (elektroniczne): 2) hasło "Charakter" w Słowniku pojęć z zakresu psychologii
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit