CHARAKTER NARODOWY

cechy osobowościowe i kulturowe, postrzegane jako typowe dla członków danego narodu, przypisywane – z racji wspólnego dziedzictwa kulturowego – wszystkim jego przedstawicielom. Istnienie charakteru narodowego uważa się za wynik procesu socjalizacji, w czasie którego następuje transmisja dominujących wzorów kulturowych.

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń: Graffiti BC, 1998, s.34.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 2 Grudzień, 2013 - 14:14