MANIERA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła MANIERA

Wg Słownika Terminów Plastycznych (1974): (...) (włoski - sposób) - 1. specyficzny, charakterystyczny dla określonego kręgu (lub artysty) sposób kształtowania dzieła. Termin wprowadzony w okresie renesansu we Włoszech jako równoznaczny z pojęciem → stylu; 2. - inaczej: styl indywidualny; 3. - zmanierowanie, sztuczność, dziwaczność; 4. powierzchowne naśladownictwo zewnętrznych znamion stylu.

Wg Guillaume Janneau Encyklpedii Sztuki Dekoracyjnej (1978): Maniera jest natomiast systemem, wyrozumowaną metodą postępowania.

Źródło definicji (papierowe): Krystyna Zwolińska, Zdzisław Malicki, Słownik Terminów Plastycznych, Warszawa: WP,1974, s.169., Źródło definicji (papierowe): Guillaume Janneau, Encyklpedia Sztuki Dekoracyjnej, Warszawa: WAIF, 1978, s.263.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga