ARTYSTYCZNE PRZEDMIOTY NAUCZANIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła ARTYSTYCZNE PRZEDMIOTY NAUCZANIA

(...) grupa przedmiotów nauczania szkolnego wprowadzających młodzież w świat sztuki, zaznajamiających ją z wybitnymi dziełami sztuki oraz z ich twórcami, kształcących umiejętności artystyczne w poszczególnych dziedzinach sztuki oraz rozwijających wrażliwość i smak estetyczny. (…) Do artystycznych przedmiotów nauczania zalicza się literaturę (…) muzykę i plastykę.

Źródło definicji (papierowe): Wincenty Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”, 2001, s. 28.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit