BIOGRAFIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła BIOGRAFIA

Biografia [gr.], życiorys, przedstawienie życia jakiejś postaci, często wybitnej; gatunek zapoczątkowany w starożytności (…) w literaturze nowożytnej łączy elementy faktograficzne z fikcją fabularną, prowadząc w XX wieku (…) do rozwoju biografistyki literackiej (powieść biograficzna) w opozycji do [biografistyki] naukowej (…).

(drobne zmiany red. - AD)

Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia Powszechna PWN, tom 1, Warszawa: PWN, 1973, s.283.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła BIOGRAFIA

Biografia (gr. bíos – życie i gráphō – pisze) – opis życia postaci o charakterze naukowym, literackim lub popularyzatorskim. Opisywana postać zwykle jest wybitna[1]. (...) Specyficzną formą biografii jest autobiografia, w której autor sam opisuje wydarzenia z własnego życia lub też opowiada o nich osobie opisującej jego życie. więcej

Stan na 22.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Biografia" w Wikipedii
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła BIOGRAFIA

Wg Anny Gizy (1990): "Wobec biografii jako źródła prawomocnej wiedzy wysuwa się trzy grupy zarzutów, wyraźnie wiążących się z ich ograniczoną stosowalnością do wnioskowań indukcyjnych:

1) brak <obiektywności>; materiały biograficzne są faktami wygenerowanymi przez<subiektywność> - interpretację, aktualny stan psychiczny, sytuację społeczną, aktualne trendy literackie, motywy, cele itp. Podnosi się tu problem, jak z tego rodzaju <subiektywności> da się wnioskować o <obiektywności>; (...)

2) brak reprezentatywności; materiały biograficzne niegdy nie reprezentują <całości społecznej> - ci, którzy udostępniają tego rodzaju dane zapewne odznaczają się szczególnymi cechami psychologicznymi i społecznymi. Przy tym, z uwagi na żmudność procedury, badacz nie jest w stanie zapewnić sobie i poddać analizie dużego, reprezentatywnego zbioru (...)

3) brak jednorodności. Materiały biograficzne są zawsze heterogeniczne, z najróżniejszych powodów: zróżnicowania motywów, okoliczności, kompetencji symbolicznej, wieku, definicji sytuacji itp. (...) konieczna okazuje się tu ingerencja subiektywności badacza (...)".

Źródło definicji (papierowe): Anna Giza, biografia jako fakt empiryczny, (w:) Jan Włodarek, Marek Ziółkowski, Metoda biograficzna w socjologii, Warszawa-Poznań: PWN, 1990, s.50.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga