AWANGARDA

Awangarda [franc. avant garde = dosł. straż przednia], zespół tendencji artystycznych, mających na celu zanegowanie wzorców i norm aktualnej tradycji, poszukiwanie nowych, oryginalnych form twórczej ekspresji. Terminem tym określa się zarówno nowatorskie dążenia w sztuce, jak i działania ugrupowań twórczych. Awangarda jest zaprzeczeniem tradycjonalizmu, walką ze schematyzmem, banałem, (...) tworzy nowe wzorce sztuki wysokiej (...). Awangardowym wystąpieniom artystycznym towarzyszą zazwyczaj uzasadnienia teoretyczne: manifesty, programy (...). 

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Ewa Szczęsna (red.), Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002, s.25.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): SZTUKI PIĘKNE, Podobne terminy (linki wewnętrzne): LITERATURA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): CYGANERIA ARTYSTYCZNA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): ARTYSTA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): TWÓRCZOŚĆ, Podobne terminy (linki wewnętrzne): SURREALIZM, Podobne terminy (linki wewnętrzne): SZTUKA ZIEMI
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 3 luty, 2014 - 18:28